Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ligoniams - šventinė dovana

Gruodžio 19 dieną Ariogalos palaikomojo gydymo slaugos ligoninėje buvo
surengta ligoniams šventinė dovana.
 
Viešnagė prasidėjo Ariogalos gimnazijos moksleivių paruošta programa.
 
Gimnazistai giedojo Kalėdines giesmes, grojo gitara, skaitė skaitinius iš šv. Rašto. Šiam pasirodymui gimnazistus paruošė Ariogalos gimnazijos tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė.
 
Pirmą kartą kalėdines giesmes atliko ir Ariogalos Carito vokalinis tercetas: Alma Judeckienė, Antanina Danauskienė ir Svajūnas Navickas.
 
Po svečių koncertinio pasirodymo klebonas G.Jankauskas aukojo šv. Mišias už besigydančius ligonius, gydytojus, medicinos personalo darbuotojus, visą ligoninės bendruomenę ir Ariogalos parapijos „Caritas“ darbuotojas.
 
Per pamokslą klebonas papasakojo apie bažnytinių liturginių metų prasmę, tos dienos evangelijos ištraukoje šv. Jono Krikštytojo tėvų gyvenimą. Palinkėjo visiems artėjančių šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų metų.
 
„Mes turime būti vienas kitam nuoširdesni, atlaidesni ir gailestingesni. Todėl ir jūsų čia besigydančiųjų misija yra ne tik gauti pagalbą čia, bet ir patiems suteikti pagalbą jus prižiūrintiems žmonėms per nuoširdžią maldą“, - per pamokslą slaugos namų pacientams sakė klebonas G.Jankauskas.
 
Po pamaldų klebonas G. Jankauskas aplankė ir tuos žmones, kurie dėl blogos sveikatos būklės negalėjo dalyvauti šv. Mišiose.
 
Palatose aplankytiems ligoniams klebonas suteikė Ligonių sakramentą ir palinkėjo sveikatos bei gražių artėjančių švenčių. Kartu  talkininkavo Ariogalos parapijos Carito darbuotojos.
 
Atsisveikindamas su Ariogalos palaikomo gydymo slaugos darbuotojais įteikė kiekvienam po Kalėdinį sveikinimą. 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija