Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Kunigystės jubiliejus

Gegužės 27 d. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje su savo kurso draugais minėjome 20 - ties metų kunigystės jubiliejų. Kartu su manimi šv. Mišias koncelebravo penki mano kurso draugai: kun. V. Žvirzdinas, kun. M. Čeponis, kun. P. Linkevičius, kun. J. Aškielovič ir kun. J. Sabaliauskas. Koncelebracijai vadovavo Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos kleb. g. kan. P. Linkevičius. Per pamokslą prelegentas prisiminė studijas Kauno kunigų seminarijoje, džiaugėsi, kad tapęs kunigu gali tarnauti žmonėms ir kvietė aplankyti jo parapiją.

1984 m. kunigystės šventimus gavome 13 kurso draugų. Trys šioje iškilmėje dalyvavę kunigai pastatė naujas bažnyčias: Justiniškėse Vilniuje, Elektrėnuose ir Kaltinėnuose.

Šv. Mišių metu prisiminėme ir negalėjusius dalyvauti kurso šventėje, tarp jų vysk. J. Werth SJ, provincijolą - br. kun. S. Jurčį OFM ir kitus. Kurso šventėje dalyvavo ir Raseinių dekanas kun. Juozas Kaknevičius.
Po šv. Mišių sulaukėme nuoširdžių sveikinimų ir palinkėjimų tolimesniame kunigystės kelyje iš ariogališkių.

Ir mūsų, ir gausiai susirinkusių bažnyčioje tikinčiųjų širdyse vyravo pakili iškilmių nuotaika.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija