Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Piligrimai Ariogaloje
 
Rašau jums piligrimų vardu, kuriuos taip jaukiai priėmėte praeitą šeštadienį, t.y. kovo 4 d.
 
Labai dėkojame jums ir jūsų pagalbininkėms už jūsų šilumą ir vaišes. Sušilę ir pavalgę mes sėkmingai tęsėme savo piligriminį žygį  ir vis svarstėmė, "kažin ko buvo įdėta į kugelį", nes mūsų širdis užliejo džiaugmas ir gerumas. 
Dar kartą dėkoju visų piligrimų vardu.
 
Mes esame iš Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčios bendruomenės ir keliaujame besimelsdami už šeimas, išsiskyrusias šeimas ir būsimas šiemas į Žemaičių Kalvariją, tikėdamiesi Švenčiausios Mergėlės Marijos šeimų globėjos užtarimo.
 
Ir kadangi mes visi esame dirbantys, todėl šį žygį keliaujame etapais. Pirmi du etapai jau nueiti, t.y.  Kaunas - Čekiškė ir Čekiškė - Šiluva. Balanžio 1-2 dienomis keliausime iš Kelmės į Junkilus, o balandžio 29, 30 gegužės 1 dienomis planuojame nueiti iki Žemaičių Kalvarijos.
 
Telaimina jus Viešpats.
 
Piligrimė Šviesa LEITONIENĖ
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija