Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Pirmoji Šv. Komunija Ariogalos parapijoje
 
Išaušo nuostabiai gražus ir šiltas gegužės  28-sios dienos rytas, sukvietęs  visus Ariogalos ir rajoninių miestelių gyventojus į Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią. Čia vyko pirmieji parapijos,  Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių), atlaidai.
Bažnyčia buvo papuošta baltų lelijų puokštėmis, kurias padarė vaikučių, kurie ėjo pirmosios Šv. Komunijos, mamytės.
Gausus būrys  vaikučių, lydimų savo tėvelių, išsirikiavo bažnyčios šventoriuje.  Pasipuošę baltomis albomis, su žvakelėmis rankose, škaplieriais ir rožančiais, nekantriai laukė Šv. Mišių. Ši diena  mažiesiems ypatinga - jiems bus suteikta  Pirmoji  Šv. Komunija.
Vaikus Pirmajai Šv. Komunijai ruošė visus metus ir mokė tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė. Vaikai lankė katechezės pamokas, sekmadieniais dalyvavo Šv. Mišiose, klausėsi kunigo pamokymų.
Parapijos klebonas  kunigas Gintautas Jankauskas  mažuosius laimino, šventino ir suteikė Šv. Komunijos Sakramentą. Vaikai jautiesi laimingi ir susijaudinę.
Šventės pabaigoje, tėvelių vardu,  padėkos žodį tarė 4a klasės tėvelis Aurelijus Kontautas, gėles, kaip padėkos ženklą, mokytojai Laimutei Neverdauskienei ir kunigui Gintautui Jankauskui, įteikė 4a klasės  atstovė Rasa Šatūnienė, ir 4b klasės atstovė Donata Klizienė. 
 
Vaikų tėveliai

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 11 07
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija