Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

"Birželio ledas"
 
Birželio 14 d. Lietuvoje minima Gedulo ir Vilties diena. 1941 m. birželio mėn. prasidėjo pirmieji masiniai lietuvių trėmimai į Sibirą. Siekiant pagerbti visus, kuriuos palietė siaubinga tremties dalia, Lietuvoje vyksta įvairūs minėjimai.
 
Ariogalos miesto bendruomenė kartu su visa Lietuva, taip pat visuomet pamini šią svarbią datą. Minėjimas prasidėjo nuo pat ryto iškeliant trispalves su perrištu juodu kaspinu. Vėliau Raseinių r. Ariogalos gimnazijos bendruomenė, kartu su mokytojais, mokiniais bei jaunaisiais šauliais iškilminga eisena pajudėjo į kapines. Prie paminklo tremtiniams, buvo uždegtos žvakutės, mokiniai skaitė jautrius tremtinių atsiminimus. Vėliau visi pajudėjo prie partizanų kalnelio, kur tylos minute pagerbė visus žuvusius už Lietuvos laisvę.
 
18.00 val. Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą, už visus žmones, kurie nukentėjo nuo sovietinių represijų. Klebono kun. Gintauto Jankausko pasakytas jautrus pamokslas leido dar giliau įsisąmoninti šios dienos svarbą.
 
Po šv. Mišių klebonas kun. Gintautas Jankauskas visus parapijiečius pakvietė į Parapijos namus, kur vyko Gedulo ir Vilties dienos minėjimo tęsinys. Ariogalos kultūrinių renginių organizatorė Rasa Sadauskienė renginį pradėjo jautriomis eilėmis apie sunkią tremtinių lemtį. Iš karto po to, buvo rodomas dokumentinis 2001 m. R. Kaminsko filmas „Birželio ledas“.
 
Jame pasakojama apie fizinį ir dvasinį lietuvių tautos naikinimą pirmosios sovietų okupacijos metais ir 1941 m. birželio trėmimus. Gyvi liudytojai Irena Valaitytė-Špakauskienė, Ričardas Vaicekauskas, Rytė Merkytė ir kiti dalijasi prisiminimais apie tremtį prie Laptevų jūros. Jų pasakojimus papildė Gintauto Martinaičio piešiniai. Filmą šiam renginiui parūpino Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas ir šaulių kuopos vadas Andrius Bautronis. Renginyje dalyvavo Ariogaloje gyvenantys tremtiniai. Parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas dėkojo visiems susirinkusiems už buvimą kartu vienoje dvasioje, už prisiminimus, pamąstymus ir patirties perdavimą jaunajai kartai.
 
Minėjimui pasibaigus visi išsiskirstėme su ašaromis akyse ir pagarba visiems, kuriuos palietė sunki tremties lemtis. Jie tikėjo, jie kovojo, jie gyveno su viltimi grįžti į laisvą Lietuvą. Mums tai jau realybė, už kurią turime būti dėkingi visiems, dėl jos kovojusiems. Mažų mažiausiai, ką mes galime dėl jų padaryti, tai saugoti tą laisvę ir niekada nepamiršti vardų tų, kurie dėl jos atidavė brangiausią ką turi – savo gyvybę.
 
Renginio dalyvės:
Laimutė Neverdauskienė
Dovilė Vileikytė - Bautronienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija