Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Beatifikacijos iškilmės
 
Džiaugiuosi, kad šiandien, t. y. birželio 25d., mūsų šeimai teko laimė dalyvauti Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, beatifikacijos iškilmėse. Jos vyko prie Vilniaus Arkikatedros. Iškilmėms vadovavo šventojo tėvo  Pranciškaus atstovas, šventosios Romos Bažnyčios kardinolas Angelo Amato.
 
Tai buvo didinga, labai iškilminga ir įdomi šventė. Reikia ten pabūti, kad galėtum pajausti tą nepaprastai gerą jausmą: nesuskaičiuojamos minios žmonių iš viso pasaulio. Tai tiesiog –bekraštė žmonių jūra. Visi tolerantiški, paslaugūs ir mieli.
 
Šventė buvo puikiai organizuota. Dirbo labai daug savanorių, kurie buvo labai geranoriški. Iki ašarų sugraudino, kai į aikštę įžygiavo šeši tūkstančiai  jaunuolių su bažnytinėmis vėliavomis, nes šiuo metu Vilniuje vyko Lietuvos  jaunimo dienos.
 
Noriu pažymėti, kad visi žmonės labai nuoširdžiai meldėsi, giedojo lietuviškas ir lotyniškas giesmes. O tai daryti buvo visai nesunku, nes kiekvienas turėjome knygelę, kurioje tos giesmės buvo surašytos.
 
Vilniuje, ačiū Dievui, buvo puikus oras. Esu laiminga, kad dalyvavau tame istoriniame įvykyje. Vyskupas Teofilius Matulionis jau paskelbtas Palaimintuoju. Turime savo užtarėją, lietuvį –Palaimintąjį Danguje. Prašykime jo malonių.
 
Nuoširdus ačiū Ariogalos parapijos klebonui, kun. Gintautui Jankauskui, kuris patarė dalyvauti toje nuostabioje šventėje.
 
Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 08 31
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija