Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Piligriminė kelionė į Šiluvą
 
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį, 27 dieną, nuo Ariogalos bažnyčios pajudėjo autobusas Katauskių gyvenvietės link. Pagrindinis tiklas – piligriminis žygis į Šiluvą, meldžiantis už Lietuvos laisvę, partizanus, kovotojus, signatarus, puoselėtojus.
 
Visa grupelė piligrimų, išlydėjus Ariogalos klebonui Gintautui Jankauskui, su geriausiomis emocijomis pajudėjo į pradžios tašką. Visą kelionę piligrimus lydėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.
 
Arkivyskupas piligriminio žygio metu vedė Rožinio maldą, kiekvieno piligrimo lūpose nenutilo Viešpaties šlovinimas, giesmės, plėvesavo bažnytinės vėliavos.
 
Kilometras keitė kilometrą, o nuovargio nė vieno veide nebuvo matyti. Žmonės turėjo galimybę atlikti išpažintį, asmeniškai pabendrauti su kunigu.
 
Kelionei įpusėjus piligrimai susitiko su Šiaulių grupele, kurie taip pat judėjo Šiluvos link. Truputį pabendravę ir pailsėję visi vėl pajudėjo savo kelionės pabaigos link.
 
Diena, nors ir buvo šilta, tačiau užklupęs lietus truputį apsunkino kelionę. Bet nesutrukdė nueiti visų 7,5 kilometrų, aplankyti Šiluvą, pasimelsti už save, artimus ir visą Lietuvą.
 
Jau nuo rugsėjo Šiluvoje prasideda Šilinių atlaidai – šventė, kuri suburia visus tikinčiuosius vienoje vietoje – bažnyčioje, po Dievo malonės stogu. Kviečiame visus aplankyti Šiluvą ir sudalyvauti artėjančioje iškilmėje.
 
Algimantė  AMBRULAITYTĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija