Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

ATNAUJINTAS KULTŪROS CENTRAS ARIOGALOJE
 
Ariogaloje gyventojų traukos objektu yra kultūros centras. Čia susirenkama į iškilmingas šventes, kalendorines datas pažymėti, kultūriniuose renginiuose gerų įspūdžių patirti, pasiklausyti populiarios muzikos, liaudies dainų, pasidžiaugti linksmomis šokėjų poromis.
 
Neseniai miesto gyventojams ir svečiams duris atvėrė atnaujintas kultūros centras, kuriame bus geresnės sąlygos kūrybiniam darbui ir jaukesnė aplinka susirinkusiems renginių žiūrovams.
 
Ariogalos miesto gyventojai su pakilia nuotaika rinkosi po atnaujinimo darbų į atidaromą Raseinių rajono kultūros centrą Ariogaloje. Dalyvaujant ariogališkiams, svečiams, grojant Raseinių meno mokyklos mokytojų pučiamųjų kvintetui (vad. A.Rukas) Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius juostos perkirpimu simboliškai atvėrė duris į atnaujintą kultūros centrą.
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos kunigas Gintautas Jankauskas pašventino atnaujintą kultūros objektą ir palinkėjo, kad jame būtų įgyvendinamos kilnios idėjos, atliekami prasmingi ir žmonių sielą taurinantys darbai.
 
Grįžusius į salę iškilmių dalyvius linksmomis dainų melodijomis pasveikino Raseinių rajono kultūros centro meno vadovai.
 
Meras A. Gricius pasidžiaugė, kad kultūros centro Ariogaloje atnaujinimo projekto svarbą suprato rajono atsakingos valdymo institucijos.  Gerb. rajono svečias palinkėjo, kad naujuose namuose skambėtų muzika, žmones kviestų šventiniai, pramoginiai ir tradiciniai renginiai.
 
Mero pavaduotoja Gitana Rašimienė pastebėjo, kad pastatas būtų ir pats puikiausias, savaime kultūros nekuria. Todėl nuoširdžiai linkėjo, kad Ariogala turėtų ne tik gražų patį pastatą, bet ir paties pavadinimo vertą kultūros įstaigą.
 
Raseinių rajono kultūros centro direktorė Inga Šatkauskienė nuoširdžiai dėkojo visiems, prisidėjusiems prie kultūros centro Ariogaloje atnaujinimo: „Viso Kultūros centro vardu dėkoju visiems prisidėjusiems prie to, kad šiandien mes Raseinių rajono kultūros centre Ariogaloje atverčiame naują, baltą puslapį. Kai tenka bendrauti su kitais Lietuvos Kultūros centrų direktoriais, su Nacionalinio Kultūros centro, Kultūros Ministerijos atstovais didžiuojuosi galėdama sakyti, kad mes Kultūros centras esame globojami ir remiami rajono savivaldybės, mes nesame vieni. Puikiausiai tai įrodė šio pastato atgimimas, kuomet remonto metu visi statybininkai turėjo galimybę paspausti merui Algirdui Griciui ranką. Dar kartą dėkojame Raseinių savivaldybės merui, mero pavaduotojai, administracijos direktoriui ir kitiems, kurie atidėdami savo darbus prižiūrėjo remonto darbų eigą.
 
Dėkojame Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialui, kurie, kol vyko remonto darbai, priglaudė mūsų darbuotojus. Dėkojame Raseinių rajono Ariogalos gimnazijai, kuri sudarė galimybę organizuoti renginius jų patalpose. Ačiū Jums kiekvienam, kuris lankotės renginiuose“.
 
Seimo narė, ekonomistė, politikė Vida Ačienė palinkėjo kultūros centro darbuotojams gražių, naujų iniciatyvų kultūros plėtros baruose, patrauklių žiūrovams renginių, visiems geranoriškumo ir puikaus bendradarbiavimo.
 
Kultūros centro Ariogaloje iškilmėse dalyvavo rajono savivaldybės Tarybos nariai: Andrius Bautronis, Diana Kaupaitienė, Matas Skamarakas, Jonas Vazgys. Jie išreiškė viltį, kad atnaujintas kultūros židinys taps meno mėgėjų kūrybos ir originalių renginių namais bei žmonių kultūringo laisvalaikio praleidimo ir bendravimo vieta.
 
Prie kultūros centro atnaujinimo daug prisidėjo buvę Seimo nariai Edmundas Jonyla ir Gintautas Mikolaitis organizaciniais klausimais. Jų rūpesčiu darbams iš biudžeto  buvo gauta 300000 €.  E. Jonyla, tardamas sveikinimo žodį, pažymėjo, kad tai istorinis įvykis Ariogalos miestelyje, nes respublikoje tokių visuomenei reikalingų projektų atliekama labai mažai. Gerbiamas svečias kultūros centro Ariogaloje darbštiems ir kūrybingiems darbuotojams palinkėjo gražių renginių, nuotaikingų švenčių, nuoširdaus darbo.
 
Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buividas tiki, kad naujuose namuose niekada netruks estetinio jaukumo, svetingumo, šilumos ir žmonių, turinčių kūrybinę dvasią..
 
Verslininkas Juozas Skamarakas linkėjo, kad susirinkusių šventinis pakilimas, džiaugsminga nuotaika lydėtų kiekvieno renginio metu.
 
Nuoširdžių, šiltų sveikinimų buvo iš saviveiklininkų, Ariogalos gimnazijos, visuomeninių organizacijų, verslo, bendruomenės atstovų.
 
Iškilmingiausią ir subtiliausią muzikinį sveikinimą padovanojo Klaipėdos styginis kvartetas „MusicaLibera“ (vad. Edvinas Kaziukaitis). Klausytojus žavėjo klasikinė muzika, kurią atliko jauni, talentingi ir profesionalūs muzikantai. Kvartetas pasižymi ritminga ir spalvingai atliekama muzika, subtiliu griežimu. Po koncerto atsistojus žiūrovams kultūrinių renginių organizatorė Ariogaloje Rasa Sadauskienė, nuoširdžiai dėkodama muzikantams, kalbėjo: „Šis nuostabus profesionalaus meno muzikantų koncertas atgaivino gražiausius gyvenimo momentus. Muzika gali pakylėti mūsų sielas, pažadinti mūsų sąmonę, įvertinti muzikos poveikio žmogui galias“. Reikia tikėti kad ir ateityje šiuos namuose netruks įvairių muzikos žanrų, su kuriais klausytojus džiugins į Ariogalą atvykę šalies muzikiniai kolektyvai.
 
R. Sadauskienė sieks, kad į kultūros centrą ateitų daugiau žmonių, besidominčių  meno įvairove: muzika, daina, šokiu, poezija, vaidyba ir kitais kūrybiniais procesais, kurie praturtina žmogaus dvasią grožiu, suteikia peno sielai, padeda pabėgti nuo kasdienybės.
 
Tegu plečiasi meninė veikla  gyventojų  ir renginių vadovų puoselėjamame miesto kultūros židinyje, kuri keičia asmens vidinį pasaulį, leidžia laisvai mąstyti, matyti ir jausti, tai, ką nori.
 
R. Sadauskienė kultūros centro Ariogaloje svarbiausiu uždaviniu laiko – organizuoti miesto gyventojų laisvalaikio užimtumą, renginių turiniu ugdyti asmenybės dvasinę kultūrą, rūpintis saviveiklos masiškumu bei jos meniniu lygiu.
 
Pakalbinti miestelio gyventojai džiaugėsi, kad Ariogalos centre nušvito atgaivinti naujam gyvenimui gražūs kultūrinės veiklos namai. Juose bus sprendžiami visuomenės kultūriniai poreikiai, atsivers jaunimui erdvė  papildant saviveiklininkų gretas bei dalyvaujant socialiai reikšmingoje veikloje.
 
Gyventojų patogumui R. Sadauskienė ir kunigas G. Jankauskas suderino sekmadieniais vykstančių renginių laiką – 13.30 val. po šv. Mišių Bažnyčioje.
 
Šiandien žmonės pavargo nuo įkyrių reklamų, absurdiškos brukamos rinkodaros, gąsdinimu karu, kylančių kainų, skausmingų kasdienybės įvykių. Tikiu, kad miestelyje bus sukurta nauja kultūrinė aplinka, kuri leis žmonėms kitaip vertinti gyvenimo realijas, patirti fizinį ir dvasinį atokvėpį.
 
Petras UBONAS
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija