Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogalos vidurinei mokyklai – 60 metų

 
Š. m. spalio 16 d. Ariogalos vidurinė mokykla šventė 60 metų jubiliejų. Tai džiugi ir prasminga šventė ne tik mokyklai, bet ir Ariogalos miesteliui. Šventinė programa prasidėjo 11 val. ir baigėsi vakare prisiminimų vakaru pramogų salėje bei vakarone sporto salėje. Mokykla maloniai priėmė buvusius mokytojus ir mokinius, trumpam grįžusius į mokyklą. Čia visus šildė prisiminimai, draugystė ir gimtosios žemės trauka.
 
13 val. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už buvusius ir esamus mokyklos vadovus, auklėtojus, mokytojus ir moksleivius. Buvo pašventinta nauja Ariogalos vidurinės mokyklos vėliava.
 
Pamokslo metu pabrėžiau, kad mokytojas privalo turėti net tris širdis: vaiko širdį – Dievo atžvilgiu, motinos širdį – artimo atžvilgiu ir teisėjo širdį – savęs atžvilgiu. Auklėjimo išmintis, sudėtingumas, o kartu ir džiaugsmas yra tai, kad kiekvienas mūsų auklėtinis jau vaikystėje, o ypač paauglystės metais rastų sau patrauklų gyvenimo kelią ir juo eidamas tobulėtų. Tokia turi būti sąmoningo piliečio ateities gyvenimo programa. Ne tik mokslo žinias privalome suteikti išleisdami jaunimą į ateitį, bet kad jis išmoktų jausti šalia esantį žmogų, giliai pasverti savo širdyje jo džiaugsmus ir negandas, kad jis puoselėtų tautines tradicijas ir nuoširdžiai mylėtų Tėvynę. Visas šios plačios apimties užmojis formuojant jauną asmenybę vien tik mokslo žiniomis nebus rezultatyvus, ypač dabartiniame mūsų gyvenime. Prie viso jaunam žmogui reikia ir dvasinio peno. Šioje srityje padės kilti ir kitus kelti glaudus ryšys su 2000 metų patirtį turinčia Bažnyčia. Ji – dvasinis labirintas, Dievo mokslo pažinimo mokykla. Ji perėjusi daug įvairių laikmečių, ji nuolat veikia lėtu, bet nesulaikomu procesu visą žmoniją.
 
 
 

Iš mokyklos istorijos

 
Pirmųjų rašytinių žinių apie mokyklą Ariogaloje randame 1579 m. dokumentuose.
Seniausia pradinė mokykla, kurioje mokėsi 8 mokiniai, įkurta 1820 metais.
 
1907 m. įsteigiamos atskiros valdinės berniukų ir mergaičių mokyklos.
1918 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, mokyklai iš Ariogalos dvaro buvo skirti 2 ha žemės su sodu; mokykla įsikūrė Bunakovo dvare (dabar Maironio g.).
 
1927 m. balandžio 30 d. Ariogalos valsčiaus savivaldybei perduotas Ariogalos dvaro sklypas Nr. 21 Ariogalos mokyklai steigti (netoli senųjų Ariogalos kapinių), nes Bunakovo dvaras, mirus savininkui, baigė griūti, o parką iškirto. 1930 m. suremontavus šį pastatą, buvo perkelta Ariogalos mokykla.
 
1935/1936 m. m. pradėjo veikti septintasis skyrius, kuris buvo kaip parengiamoji gimnazijos klasė. Jį baigę mokiniai turėjo laikyti stojamuosius visų mokomųjų dalykų egzaminus. 1944 m. rugpjūčio mėnesį traukdamiesi vokiečiai sudegino Ariogalą. Nebeliko ir šios mokyklos.
 
1944 m. rudenį Ariogalos pradinė mokykla (I – IV skyriai) perkeliama į bažnyčios klebonijos patalpas, o Čėkuvos dvare įsikuria Ariogalos progimnazija. 1949 m. ši mokykla jau gimnazija.
 
Naujos mokyklos statybai buvo skirta 1,8 milijono rublių. Pastatą buvo numatyta baigti iki 1954 m. rugsėjo 1 d. 1956 m. Ariogalos mokykla persikėlė į dabartinį pastatą tuometinėje M. Melnikaitės (dabar Vytauto) gatvėje. 1958 m. pastatytas 8 klasių priestatas, o 1972 m. – antrasis priestatas su valgykla ir sporto sale.
1995 m. pavasarį Ariogalos vidurinė mokykla šventė 50 m. jubiliejų. Į mokyklą grįžo daug buvusių mokytojų, moksleivių. Mokytoja Dolorosa Berteškaitė išleido jubiliejinį mokyklos leidinį – laikraštį „Paukščių takas“ .
 
Nuo 2003 - 2004 m. m. mokyklai vadovauja direktorius Arvydas Stankus ir 2 pavaduotojos ugdymui – Ingrida Jankauskienė ir Marytė Kvietkuvienė.
Mokykloje dirba 25 buvę šios mokyklos abiturientai.
 
Ariogalos vidurinę mokyklą yra baigę žymūs veikėjai ir specialistai: Valdemaras Sarapinas – buvęs Lietuvos Respublikos karo atašė JAV, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius, Vidmantas Gulbinas – fizikos mokslų daktaras, Juozas Mickevičius – mokslininkas, chirurgas, Stanislava Žiaukienė (Maziliauskaitė) – Kauno technologijos universiteto docentė, Artūras Stanevičius – kunigas, Arvydas Liepa – kunigas ir dar daug nepaminėtų, kuriais didžiuojasi Ariogalos vidurinė mokykla. 
 
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija