Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogaloje - "Prie gerumo šviesos" 
 
„Atėjau į vakarą baltą baltais vakaro tiltais, kurių vakar nebuvo, o šiandien pastatė”– tokiais žodžiais gruodžio 15-ąją  Ariogalos parapijos namuose buvo pradėtas Advento vakaras  „Prie gerumo šviesos.”
 
Advento šventė čia jau vyksta penktus metus. Šios gražios iniciatyvos sumanytoja Raseinių rajono neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabineto socialinio darbuotojo padėjėja Meilutė Karaktinavičienė.
 
Ariogališkius maloniai parapijos namuose visuomet priima Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Gintautas Jankauskas. Abu šventės organizatoriai pasveikino susirinkusius, palinkėjo jaukaus vakaro.
 
Buvo pristatyti svečiai: LR Seimo narė Vida Ačienė su padėjėja Jūrate Gadliauskiene, buvęs Seimo narys Edmundas Jonyla, Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buivydas ir specialistė Eglė Jankauskaitė, Ariogalos kaimiškosios seniūnijos seniūnė Valerija Jankauskienė ir pavaduotojas Kazimieras Klimas, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, „Ariogalos asociacija” bendruomenės pirmininkė Regina Balčaitienė.
 
Gausiame namiškių ir svečių būryje pynėsi viešnių – asociacijos „Muzikos galia” vadovės, solistės Dianos Tiškovaitės išskirtinis dainavimas, sakralinės giesmės ir vakaro vedėjos Janinos Skeberdienės meninis žodis. Jų programa skirta sustiprinti Advento nuotaiką, priminti, „jog visi, pasak Justino Marcinkevičiaus, esame apsirengę vienodais rūbais – laiku”; visi atvykstame į šį gyvenimą trumpam, nujausdami vieną tikrą tikslą – gyventi žemėje dėl kitų žmonių… Ši Advento šventė – tokio  gyvenimo dėl kitų, pasidalijimo ir bendrystės pavyzdys. Gal todėl kalbant apie žmogaus sielą itin paliečiančius dalykus, drėko akių kampučiai, o pasidalijant gerumo istorijomis, šypsojosi akys. Parapijios namuose, plazdant keturioms Advento žvakėms, vyravo bendrystė ir jaukumas.
 
Šioje nuotaikoje pagerbtas mokytojas, kraštotyrininkas, poetas Vytautas Šulskis. Pirmasis jį sveikino ir Vytauto Šulskio eiles skaitė Ariogalos literatų klubo pirmininkas Antanas Kišonas ir Nepriklausomų rašytojų sąjungos narys, poetas Juozas Mickevičius, Vytautas Šiaudytis. Jie minėjo garbaus ariogališkio nuopelnus savo kraštui, sveikindami linkėjo sveikatos ir daug metų, kurie leistų įgyvendinti dar ne vieną sumanymą.
 
Gražia, taisyklinga ir maloniai ritminga kalbėsena į visus kreipėsi jubiliatas, prisiminęs keletą praeities akimirkų. Gyvenimas labai skubus: Vytautui sukako garbingas 90 metų jubiliejus, o daugelis dalykų, rodos, tik vakar įvyko…
 
Jubiliatą sveikino gerų dienų linkėdami visi svečiai, taip pat nepamiršę tarti ačiū ir šventės organizatoriams.
 
Pasibaigus programai niekas neskubėjo skirstytis. Klebonas pakvietė visus prie adventinio bendrystės stalo, o lauždami plotkelę visi vieni kitiems linkėjo tiktai šviesių, tiktai lengvų, tiktai džiugių dalykų ir ramybės širdyse.
 
Dėkojame Ariogalos klebonui Gintautui Jankauskui už šiltą priėmimą, dėkojame už nuostabias dainas ir gražius žodžius  Dianai Tiškovaitei ir Janinai Skeberdienei, šventės rėmėjams Ariogalos  miestelio gyventojams Alfredui Masaičiui, Dianai ir Virgilijui Penkauskams, Jūratei ir Kęstučiui Krikštopaičiams, Atrūrui Germanavičiui, Laimutei Kavaliauskienei, Angelei Ranauskienei ir Raseinių Soroptimiščių klubui. Dėkojame visiems atėjusiems pabūti kartu ir tariame didelį Ačiū.
 
Raseinių NDUC  Ariogalos kabineto darbuotojos

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija