Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami"
 
2018 Vasario 10 dieną  Kauno studentų miestelyje vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro  renginys  -  Jaunimo susitikimų diena.  Jame  dalyvavo  ir Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo parapijos jaunimas.
 
Nuo 10 val. vyko paskaitos, teminiai susitikimai, susitikimai tik merginoms ir tik vaikinams, aktyvios pramogos, šv. Mišios ir programos pabaigoje -  vakaronė.Susirinkusį  jaunimą pasveikino Jaunimo centro organizatoriai, paskaitas vedė ir į klausimus atsakinėjo lektoriai: br. Paulius Vaineikis, dr. Benas Ulevičius, kun. Vincentas Lizdenis, kun. Arnoldas Valkauskas, doc. dr. Vincentas Vobolevičius, dr. Bronė Gudaitytė ir kt. Paskaitų temos - aktualios šiandienos  jaunimui: ,,Su gimtadieniu, Lietuva“, ,,Karjeros laiptai: kaip pradėti lipti šiandien?“, ,,Kiek kainuoja laisvė?“, ,,Kada suklumpa lyderiai?“, ,,Romantinė draugystė: kaip toli yra per toli?“, ,,Lytiniai santykiai: pradėti (,) neverta (,) palaukti“,  ,,Ar verta bijoti mirties?“ ir kt. Jaunimas galėjo dalyvauti aktyviose pramogose: slapta ekskursija KTU, protmūšis, orientacinės  ar sporto varžybos. Dienos  veiklas  baigė malda ir šv. Mišių auka, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos  vyskupai: Lionginas Virbalas ir Sigitas Tamkevičius, bei kunigai.
 
Dėkojame  gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui ir Ariogalos parapijos klebonui kunigui Gintautui Jankauskui už suteiktą galimybę dalyvauti renginyje.
 
Tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija