Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Susitelkime rimčiai
 
2018 m. vasario 25 d. Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos.
 
Rekolekcijos – tai laikotarpis, kai palikus visus įprastus darbus susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui. Noras pažinti save ir savo santykį su Dievu. Jau Jėzaus pavyzdys, kai jis pasitraukė į dykumą ir keletą naktų praleido maldoje, atskleidžia krikščioniškųjų rekolekcijų pagrindą.
 
Gavėnios rekolekcijų tikslas – pasirengimas didžiajai šventei – Velykoms, Kristaus Prisikėlimo minėjimui. Dabar susitelkiame rimčiai, susikaupiame maldai už save ir artimuosius, gyvus ir mirusius. Dar labiau privalome išmokti bendrauti su Kristumi ir gyventi Dievo bei artimo meilės šviesoje.
 
Gavėnios šventę – rekolekcijas – pravesti buvo pakviestas iš Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis ir Šv. Pranciškaus onkologinio centro projekto vadovas kun. Benediktas Sigitas Jurčys OFM.
 
Svečias aukojo Šv. Mišias, pasakė du pamokslus, klausė išpažinčių. 
 
Pamokslo metu kun. Benediktas sakė: „Šiemet švenčiame Lietuvos Valstybės  atkūrimo 100 metų sukaktį. Mes, kurie gyvename su Dievu – ir esame tie, kurių dėka Lietuva yra laisva. Todėl aš Dievui sakau:„Ačiū už sutiktą šioje bažnyčioje žmogų“. Ir jūsų maldų dėka šiandien Lietuva yra laisva.
 
Mes su jumis gyvename pagal Dievo dėsnį. Ne pagal gamtos dėsnį. Mes jau dabar gyvename su jumis prisikėlusio žmogaus gyvenimą. Ką tai reiškia? Gamtos dėsnis yra toks – vilkas pamato zuikutį ir sako: „Zuikuti, tavo mirtis man jėga ir gyvenimas“. Ir jis sudrasko zuikutį. Tai gamtos dėsnis, tavo mirtis man gyvenimas. O Jėzus mus moko gyventi pagal Dievo meilės Įsakymą. Vadinasi mes turime vienas kitą mylėti, net atiduoti už kitą savo gyvenimą. Čia yra krikščionybė. Čia Bažnyčia suvaidino labai svarbų vaidmenį ir okupacijos metais. Nebijojome atiduoti savo gyvenimo vardan Lietuvos laisvės, kad būtume su jumis laisvi žmonės“.
 
Keliomis mintimis norisi pasidalinti apie brolio Benedikto puoselėjamą išskirtinę veiklą. Kaip sako pats vilties šauklys: „Mano širdyje gimė pilietinė iniciatyva - sukurti solidarumo ir vilties kultūrą, kuri pakeistų onkologinių ligonių ir jų artimųjų apverktiną padėtį visuomenėje“. Taigi broliai pranciškonai su Br. Benediktu priešakyje nusprendė pradėti įgyvendinti jau seniai puoselėtą projektą - Klaipėdoje įkurti Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centrą.
 
Pirmiausia kilo iniciatyva – organizuoti paramos akciją „Vilties bėgimas“. Žmonės galėjo bėgti 0,75 km., 2,9 km., 5,9 km. arba 10 km. O šio bėgimo metu surinktas paramos lėšas nutarta panaudoti Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybai. Nuo pirmo bėgimo pradžios, panaudojus Vilties renginių metu surinktas paramos lėšas, ES paramos lėšas ir privačių rėmėjų lėšas broliai pranciškonai sėkmingai įgyvendino savo idėją ir Šv. Pranciškaus onkologijos centras 2014 metais atvėrė duris. Šiandien centrą per metus vidutiniškai aplanko apie 4000 lankytojų.
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 11 07
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija