Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ilgametė choristė
 
2018 m. balandžio 22 d. visi pakilios nuotaikos rinkomės į Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčią dalyvauti Sumos šv. Mišiose.
 
Klebono paraginti šį Gerojo Ganytojo sekmadienį meldėmės už kunigus ir naujus pašaukimus. Už tai esame visi atsakingi. Bažnyčia kviečia mus nuoširdžiai melstis, kad kuo daugiau ieškančiųjų savo pašaukimo taptų tikrais Kristaus sekėjais ir išpažinėjais.
 
Sumos šv. Mišiose kartu meldėmės ir už ilgametę parapijos choristę Zenoną Vainorienę.  Ariogalos bažnyčioje ji pradėjo giedoti teturėdama tik vienuolika metų. O dabar Z. Vainorienei sukako aštuoniasdešimt penkeri metai.
 
Įdomi Zenonos biografija. Jau nuo vaikystės Ariogalos parapijoje  pradėjo giedoti gegužinėse, birželinėse pamaldose, laidotuvėse. Užaugusi ji ištekėjo už jau garsaus giedotojo Kasparo Vainoriaus. Tada jau visur giedojo abu. Gražiai sugyvendami jie užaugino sūnų ir dukterį.
 
Ariogalos šv. arkang.  Mykolo bažnyčios Sumos chore Z. Vainorienė gieda jau penkiasdešimt metų.  A. a. vyras Kasparas prieš trisdešimt penkerius metus iškeliavo pas Dievą. Jos balsas ir šiandien skamba ne tik Ariogalos  bažnyčios Sumos chore, bet ir laidotuvėse.
 
Sveikinimo kalboje klebonas kun. G. Jankauskas nuoširdžiai palinkėjo ilgametei parapijos choristei geros sveikatos, Dievo globos ir palaimos. Mes visi tikintieji linkime mielai Zenonai dar ilgai ilgai giedoti Dievo garbei.
 
Sveikinimo kalbą jubilijatei pasakė Ariogalos parapijos Pastoracinės Tarybos narė Genė Kringelienė, šventinę rožių puokštę įteikė bažnyčios Sumos choro vardu vargonininkė Marija Vaitekūnienė. Po to visi sugiedojome „Ilgiausių metų”.
 
Dėkojame Klebonui kun. G. Jankauskui už nuoširdumą ir dėmesį mums, parapijiečiams. Jis savo gražiu pavyzdžiu rodo mums, kaip reikia mylėti ir gerbti savo artimą. 
 
Ariogalos šv. arkang. Mykolo PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija