Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

PADOVANOTA ŠVENTĖ  MOTINAI
 
2018 m. gegužės šeštą dieną šventėme Motinos dieną. Buvo šilta ir saulėta diena. Jau nuo pat ryto saulutės spinduliai šildė naujai prasiskleidusį žiedelį. Pats obelų žydėjimas glostė kiekvieno akis ir širdis.
Šiemet Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Motinos diena buvo ypatinga. Bačnyčia – pilnutėlė. Klebonas kun. Gintautas Jankauskas  Votyvos šv. Mišias aukojo už gyvas Motinas. Pačiais gražiausiais žodžiais pasveikino Mamas ir Močiutes, palinkėjo joms geros sveikatos, kantrybės ir palaimino visas.
 
Po šv. Mišių bažnyčioje vyko sakrali meninė programa. Pirmiausiai PPT narys Aloyzas Sadauskas švelniausiais žodžiais pasveikino bažnyčioje esančias visas Mamas ir Močiutes, palinkėjo gyvenimo džiaugsmo ir Dievo palaimos.
 
Savo kūrybos eilėraštį paskaitė PPT narė Teresė Plisienė. Toliau pasirodė  Ariogalos lopšelio - darželio vaikučiai (vad. Rita Grubliauskienė). Rokas Masaitis padeklamavo T. Plisienės eilėraštį „Mamyčių šventė”, o  Ugnė Grubliauskaitė  padeklamavo „Geriausia pasaulyj”(aut. T. Plisienė). Solistė Paulina Rupšytė padainavo „Smuiko raktelis”(žodž. ir muzika Ingos Šeduikienės) ir dainą „Mama”.  O solistė Milena Vaitkutė padainavo „ Bažnytėlė debesų” (žodž. ir muz. Lauros Remeikienės).
 
Darželinukų ansamblis  padainavo penkias daineles  „Rytas”, „Valsas mamai”, „Jei širdelėj liūdesys”, „Mama saulelė” ir „Tau, mano Mamyte”. Vaikučiai buvo taip puikiai paruošti ir labai nuoširdūs. Ne vienam klausytojui skruostais riedėjo džiaugsmo ašaros. 
 
Po to šventės vedantieji – Patricija ir Astijus Stašinskiai – pristatė Ariogalos gimnazijos ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus moksleivius. Gimnazijos ansamblis ( vad. Džiujeta Banienė) atliko dainą „Gėlės ir vaikai”. Eva Aniulytė paskaitė eilėraštį „Aš mylėti tave nesiliausiu”( aut. T. Plisienė) ir „Mylėsiu tave amžinai”( aut. T. Plisienė).
 
Smuikininkų ansamblis atliko „Andante”( komp. Jozefas Haidnas). Eilėraštį „Mamai” ( aut. Petrutė Stankienė) paskaitė Monika Zakaitė. Fortepijoninis duetas – Klaudija Petrauskaitė ir Gabija Laurinavičiūtė – atliko „Piazzola – Libertango – Astor” (vad.Džiuljeta Banienė). Kamerinis duetas – Saulenė Piragytė ir Klaudija Petrauskaitė – atliko kūrinį „Take five”. Kompozitorius Paul Desmond. Dueto vad.mokyt. Danguolė Gudžiuvienė ir Džiuljeta Banienė. „Žaliasis Dunojus” atliko pučiamųjų duetas: Astijus Stašinskis ir Marijus Gudžiūnas (vad. mokyt. Arūnas Krištapavičius). Eilėraštį „Mamai” ( aut. Antanina Dunauskienė) paskaitė Evelina Dobauskaitė.  BaladꠄSaulėta diena” atliko pučiamųjų kvartetas (vad. mokyt. A. Krištapavičius). Gabija Kaupaitytė akordeonu atliko „Tokatina”(komp. Dmitrijus Kobalevskis). Smirnovo aranžuotė. „Čekų polka” atliko akordeonistų ansamblis (vad. mokyt. Danutė Nedzinskienė).
 
Visus labai sujaudino, kai koncerto vedančioji P. Stašinskaitė, pritariant gitarai, sudainavo savo Mamytei jos mėgstamiausią dainą. Daina, be abejo, labai patiko ir visoms Mamytėms.
 
Pabaigoje visus nudžiugino grupė „Ritmas”,  atvykusi iš Raseinių ir puikiai sudainavusi keletą nuostabių dainų, skirtų Mamytėms.
 
Po koncerto visi artistai savo Mamytėms  šventės proga įteikė po tulpę. Galiausiai Klebonas gražiai padėkojo koncerto dalyviams, o jų vadovams ir mokytojams įteikė prisiminimui knygą „Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo Parapija”.
 
Ši Motinos diena buvo iškilminga ir nepamirštama. Visi klausytojai nuoširdžiai dėkoja šventės sumanytojui Klebonui kun. Gintautui, organizatorei Ariogalos PPT narei Genutei Kringelienei ir visiems vadovams mokytojams, paruošusiems savo vaikučius ir moksleivius.
 
Jūs visiems padovanojote didelį džiaugsmą. Tesaugo Jus Dievas!
 
Ariogalos PPT narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 09 28
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija