Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Lydėjo šventinė nuotaika
 
Švęsdami Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, su pakilia nuotaika rinkomės į  Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią. Iškilmingas šv. Mišias aukojo klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Jis taip pat pasakė ir šventinį pamokslą. 
 
Po šv. Mišių parapijos namuose vyko parapijos pastoracinės tarybos posėdis. Jame buvo kalbama einamaisiais darbiniais klausimais.
Svarbiausias klausimas, kaip gražiau ir įdomiau atšvęsti artėjančius titulinius šv. Mykolo atlaidus. Nutarta pasikviesti Butkiškės kaimo kapelą su poetu Juozu Mickevičiumi. Jis dalyvavo mūsų posėdyje ir sutiko dar dalyvauti artėjančiuose atlaiduose ir paskaityti savo naujausius eilėraščius. Tada mums taip pat padeklamavo  savo patį naujausią eilėraštį.
 
Klebonas mums pranešė apie naujai paskirtą Kauno Arkivyskupijai vyskupu  augziliaru  Algirdą  Jurevičių. Nominuotasis  vyskupas, Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras ir ekonomas mons. Algirdas Jurevičius, taip pat yra pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio kononizacijos bylos postulatorius.                
 
Klebonas kalbėjo apie pasirengimą Popiežiaus vizitui Kaune, rugsėjo 23 dieną.
 
Vėliau žiūrėjome dviejų dalių dokumentinį filmą, kurį parodė klebonas, apie  skulptūrą „Laisvės karys”. Pirmoje filmo dalyje Vilniaus atsakingi vadovai kalbėjo, kad nėra galimybės tą paminklą statyti sostinėje.
 
Antroje dokumentinio filmo dalyje matėme kaip palankiai  šią  žinią priėmė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Džiaugėmės, matydami tokias istorines akimirkas, – paminklo atidarymo iškilmes. Matėme, kaip liepos 5 dieną Kauno pilies kieme iškilmingai atidengta skulptūra „Laisvės karys”. Beveik septynių metrų aukščio skulptūra prieš savaitę atvežta iš Ukrainos, kur buvo liejama. Bronzinė skulptūra prie Kauno pilies įkurdinta ant tamsaus granito šešių metrų skersmens sferos. Skulptūros autoriai - Arūnas Sakalauskas bei du ukrainiečiai - Borisas Krylovas ir Olesius Sydorukas. A. Sakalauskas sakė, kad skulptūroje įkūnytas Romo Kalantos veidas. Nuoširdžiai dėkojame savo klebonui G. Jankauskui, kuris parodė tokį įdomų dokumentinį filmą.
 
Po to, dvidešimt pirmą valandą, visi išėjome į lauką ir sugiedojome tautišką giesmę.
 
Galiausiai vyko agape. Jos metu maloniai bendravome ir dainavome tautines lietuviškas dainas. 
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 11 17
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija