Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

PADĖKOS IR VILTIES KELIONĖ Į ŠILUVĄ
 
Paskutinį vasaros sekmadienį Šiluvoje tradiciškai švenčiama Padėkos už laisvę, tremtinių, partizanų, kitų laisvės kovotojų diena. Rytmetį nuo Katauskių gyvenvietės ir nuo Tytuvėnų dvi organizuotos piligrimų grupės pratęsė sovietmečiu kilusią ir jau daugiau kaip dvidešimt penkerius laisvės metus gyvuojančią tradiciją. Šių metų rugpjūčio dvidešimt šeštą dieną vėlei pratęsiama ilgalaikė tradicija pėsčiomis keliauti į Šiluvą su malda. Sovietinės okupacijos metais tokios eisenos dažnai visaip draustos ir varžytos, išreiškė žmonių laisvės troškimą ir maldą už pavergtą Tėvynę. O šiandien jau dėkojame Dievui už mūsų laisvės stebuklą.
Šiemet piligriminė kelionė buvo ypatinga. Kai švenčiamas Valstybės Nepriklausomybės šimtmetis ir Lietuvoje laukiamas popiežiaus Pranciškaus apsilankymas su Evangelijos žinia.
 
Ankstyvą rytą, grupelė piligrimų, sukviesti Ariogalos Carito pirmininkės Dalios Petkevičienės, rinkosi prie Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Malonu buvo stebėti žmones nusiteikusius žvaliai, ryžtingai, su gera nuotaika. Pasirodo, daugelis jų eisenoje į Šiluvą dalyvaujantys jau ne pirmą kartą. Žavimės ir reiškiame pagarbą už entuziazmą keliauti gražaus ir garbaus amžiaus ariogališkiams: Elenai Vaičiulienei (buvusiai Ariogalos Carito pirmininkei), Angelei Stankuvienei, Romai Sturienei, Janinai Andrijaitienei, Genovaitei Brazauskienei, Kęstučiui Kruveliui, Nijolei Bertulienei bei kitiems dalyviams. Ariogalos parapijos vėliavnešiams – Juozapui Parniauskui, Rimui Sturiui ir Svajūnui Navickui.
Išlydėti, palinkėti geros kelionės atvyko Ariogalos bažnyčios kunigas klebonas Gintautas Jankauskas. Atvykus autobusui, visa piligrimų grupelė pajudėjo Katauskių gyvenvietės link.
 
Šiaulių krašto piligrimams vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Keliavusiems nuo Dubysos – Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius bei pirmąkart eisenoje dalyvavęs naujasis arkivyskupijos vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius.
 
Piligriminėje eisenoje dalyvavo jaunieji Jono Pauliaus II centro suburti piligrimai, jaunieji savanoriai, šeimos su vaikais, garbaus amžiaus ištvermingieji maldininkai, neįgalieji maldininkai, ypač branginantys šių eisenų į Šiluvą tradicijas. Paskui nešamą Kryžių, plevėsuojant vėjyje bažnytinėms vėliavoms, visi vieningai kalbėjo Rožinio maldą, giedojo giesmes. Piligrimai sustojo pagerbti Viešpaties kančios keturiolikoje stočių. Dievo žodį čia skelbė, stočių mąstymus skaitė diakonai Darius Chmieliauskas ir Audrius Jesinskas.
Kilometras keitė kilometrą, o nuovargio nė vieno veide nebuvo matyti. Kelionei įpusėjus piligrimai sustojo poilsiui, kurio metu karšta arbatėle ir saldumynais vaišino Aukštakių šeima.
 
Vidudienį, po trijų valandų žygio, su pirmaisiais dar vasaros lietaus lašais, piligrimai sveikino Šiluvos Dievo Motiną prie Apsireiškimo koplyčios, priėmė arkivyskupo L. Virbalo palaiminimą, rinkosi į iškilmingą Eucharistiją Bazilikoje, kurią aukojo eisenoje dalyvavę ganytojai. Iškilmingumą, širdyse džiugesio palaimą suteikė Šv. Mišiose giesmes giedojęs Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.
Tikras stebuklas buvo lyg Dievo suplanuota ši diena. Piligriminei eisenai dovanotas puikus oras - iš lengvų debesėlių retsykiais išslystantys saulės spinduliai. Lietus nulynojo tik baigiantys iškilmei Šiluvoje. Tačiau gera nuotaika nesubjūro. Šios piligriminės kelionės dalyvių grįžtančių laukė gimti namai.
 
Ariogalos miestelio piligriminė grupė kartu su kun. klebonu Gintautu Jankausku, nuoširdžiai nori padėkoti Ariogalos gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui už kiekvienais metais skiriamą autobusą piligriminei iškilmei į Šiluvą.
 
Džiuljeta Banienė, piligriminės eisenos dalyvė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 03 25
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija