Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Vasario 16 - osios minėjimas 
 
Vasario 16-oji buvo ypatingai graži ir maloni diena.  Jau nuo pat ryto šilti saulutės spinduliai glostė atbundančią žemę, o giedras dangus pranašavo puikią dieną.
 
Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje. Jas aukojo klebonas Gintautas Jankauskas. Tikinčiųjų į bažnyčią susirinko žymiai daugiau. Kai kurie iš jų buvo pasipuošę Lietuvos tautine atributika. Klebonas nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo visada mylėti savo Tėvynę Lietuvą, joje gyvenančius žmones ir vienas kitą. Jis pasakė iškilmingą pamokslą. Visi meldėmės už didvyrius, kritusius už Lietuvos laisvę. Po šv. Mišių visi sugiedojome Lietuvos himną.
 
Po pietų ariogaliečiai ir miesto svečiai rinkosi į RRKC Ariogalos filialą, kur vyko labai iškilmingas šventinis Lietuvos Atkūrimo dienos minėjimas su įdomia menine programa.
Šventėje dalyvavo Raseinių rajono tarybos narys, šaulių 209 kuopos vadas, mokytojas Andrius Bautronis, kuris ir pradėjo iškilmingą šventinį minėjimą, įsakydamas jauniesiems šauliams įnešti Lietuvos Respublikos vėliavą. Tuomet visi sugiedojome Lietuvos himną.
Šventėje taip pat dalyvavo rajono tarybos narys – Jonas Vazgys. Abu tarybos nariai pasakė po gražią šventinę kalbą, pasveikino su švente gausiai susirinkusius klausytojus. Šventėje dalyvavo ir Ariogalos šv.arkangelo Mykolo parapijos klebonas G.Jankauskas. Jis visada su mumis.
Šventę vedė renginių organizatorė Rasa Sadauskienė, vilkinti tautiniais rūbais,– tai suteikė daugiau iškilmingumo. Ji labai išraiškingai perskaitė keletą gražiausių eilėraščių, skirtų Lietuvai. Vedėja į sceną pakvietė nuostabaus balso savininkę, moksleivę Eveliną Dubauskaitę, kuri puikiai padainavo dvi dainas: „Viešpaties  lelija” ir „Skrydis”. Solistė Evelina taip pat vilkėjo tautiniais rūbais,– kaip tikra jaunoji lietuvaitė.
Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos proga šaulių 209 kuopos vadas A. Bautronis įteikė diplomus už nuopelnus didelei jaunųjų šaulių grupei.
Šventę vainikavo iš Raseinių atvykęs mėgėjų teatro „Braižas” kolektyvas (vadovė Jolanta Šimaitienė), kurie puikiai vaidino spektaklyje „Tautos atsilukštinimas”.Visi dvylika aktorių segėjo Lietuvos tautinę atributiką. O svarbiausia, kad jie vaidino taip nuoširdžiai, kad keliems klausytojams net ašaros ištryško. Žiūrovus labai sužavėjo neįprastas spektaklio turinys, kuriame buvo pasakojama apie garsiausius Betygalos krašto žmones: poetą Maironį ir a.a.Mokytoją  Antaną Jušką. Aktoriai dainavo, šoko ir pasakojo. O rankose laikomi popieriniai paukščiai suteikė tokį tyrą nuoširdumą ir neregėtą grožį. Aktoriai sakė: „Paukščio širdy yra maži žmonės”. 
Nuoširdus ačiū visiems šventės organizatoriams, tarybos nariams, klebonui, solistei Evelinai ir aktoriams. Mes, žiūrovai, jautėme didelę meilę, kurią  perdavėte mums.
 
 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija