Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

GEDULO IR VILTIES DIENA

Birželio keturioliktoji paskelbta Gedulo ir Vilties diena. Ši diena buvo gražiai paminėta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas, kun. Gintautas Jankauskas. Savo pamoksle jis sakė: „Vienintelė atrama buvo tik tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu.Kristus kviečia būti drąsiems ir ryžtingiems bet kokio blogio akivaizdoje. Tiesa ir gėris visuomet gyvuos.”
Po šv. Mišių buvo sugiedota Tautinė giesmė. Tada prasidėjo koncertas, kurį labai išradingai ir įdomiai vedė Raseinių rajono kultūros centro Ariogaloje renginių organizatorė Rasa Sadauskienė. Ji tarė įžanginį žodį.Išsamiai papasakojo apie tautos genocidą, gyvulinius vagonus, nukentėjusią šalies šviesuomenę. R.Sadauskienė sakė:„Dabartinei jaunajai kartai net sunku įsivaizduoti, kaip tuomet nesiskaityta su žmogaus gyvybe, su pačiu žmogumi”.
Koncerte dalyvavo du ansambliai –  „Radasta” ir „Versmė” ( vad. Renata Aleksiejienė ), kurie gražiai sudainavo keletą dainų:„Lopšinė gimtinei ir motinai”, „Brangiausia žemė”, „Stoviu aš parimus”, „Kas rovė – neišrovė”. Intarpuose tarp dainų R. Aleksiejienė labai išraiškingai paskaitė savo eilėraštį: „Mes – tavo vaikai”, o vedančioji Rasa –„Tu – mano vienintelė Tėvynė”.  Po to poetas, LNRS narys Antanas Kišonas su žmona Rita labai gražiai paskaitė savo eilėraštį „Kur tu esi?”. A. Kišonas dar paskaitė labai gražų antrą savo eilėraštį –„Tėvynės šauksmas”. Koncertą  užbaigėme bendrą visų daina – giesme „Lietuva brangi”.
Buvo taip nuoširdu ir tikra. Šventinę nuotaiką pakėlė, kad koncerto vedančioji, vadovė ir visi dainininkai buvo pasipuošę tautiniais rūbais. Nuoširdžiai dėkojame  šventės organizatoriams.
Visos tos netektys – nepamirštant nė vieno žmogaus – turi būti įvardytos, įvertintos ateities labui. Kad tai daugiau niekada nepasikartotų ir mūsų atmintyje šie praradimai išliktų kaip pats skaudžiausias etapas tautos istorijoje.
 
Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija