Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogalos mokyklai-75

Ar gatvėje dar žymios pėdos
Rytais batukų  nukaukšėjusių?
Ir vysta gegužės prie tako žiedas...
O gal rugsėjo, čia viešėjusio?
Girdžiu ir vėl skambutį – mūsų laiko.
Arti ir neseniai. Dar siaučia anie vėjai...
Linksmi, visai laimingi, beveik vaikiški
Ateinam laukiami. Kaip ir žadėjom...
(DolorosaBerteškaitė)     
 
Birželio 15-ąją Ariogalos gimnazijoje tikrai buvo laukiami mokyklos mokiniai, mokytojai, svečiai – visi, kurie iš pat ryto linksmai nusiteikę skubėjo paminėti mokyklos 75-ąjį jubiliejų. Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje klebonas G. Jankauskas aukojo Šv. Mišias, gimnazijos bendruomenei linkėjo sveikatos, Dievo palaimos, vėliau kapinėse pagerbėme išėjusius Anapilin. Mokykloje buvo smagu matyti besišypsančius mokytojų, draugų veidus, girdėti bendraklasių juoką, pasidalinti prisiminimais, aplankyti muziejų, pažiūrėti senų laikų nuotraukas, paskaityti jubiliejinį mokyklos laikraštį „Paukščių takas”.
 
Gimnazijos direktorius A. Stankus iškilmingai atidengė atminimo lentą, skirtą pirmajai Ariogalos mokyklos laidai, kuri šiemet švenčia 70 metų mokyklos baigimo sukaktį.Net 11 pirmosios laidos vaikinų buvo rezistencinio pasipriešinimo dalyviai, įkūrę pogrindinę organizaciją Vieningoji darbo sąjunga. Prisiminimais dalijosi klasės seniūnas V. Bukauskas, linkėdamas jaunajai kartai, kad niekada gimnazijoje neužgestų patriotiškumo dvasia, kuri budėtų ir pažadintų tautą, jeigu kada nors okupantas pasikėsintų į jos laisvę.
Skambant trankiai folkloro grupės„Mergicos +” muzikai margaspalviais balionais pasipuošusi šventės dalyvių kolona nusileido į Dainų slėnį, kur vyko šventinis koncertas (vedėjai mokytoja A. Gedgaudienė ir jos buvęs auklėtinis L. Ališauskas). Džiugu, kad į mūsų renginį atvyko gausus svečių būrys: Raseinių rajono savivaldybės meras A. Bautronis, Ariogalos mokyklos absolventas, ASU rektorius, VDU ŽŪA  kancleris, profesorius Antanas Maziliauskas, Seimo vicepirmininko A. Nekrošiaus padėjėja S. Žuvelaitienė, Seimo narės V. Ačienės padėjėjos J. Jasiulienė, V. Trupiūtė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji specialistė D. Vizbarienė, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui A. Samienė. Turėjome ir svečių iš užsienio – mus aplankė lietuvybės puoselėtojas Punske, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas su žmona.
 
Koncerto metu pasveikinome jubiliejines abiturientų laidas. 11-osios laidos atstovai, šiemet švenčiantys 60 metų mokyklos baigimo jubiliejų, atliko savo klasės himną.
 
Skambėjo gimnazijos mokinių, mokytojų ansamblių, solistų (vadovė E. Budrienė), folkloro grupės „Mergicos+” (vadovas D. Juška), Ariogalos miesto kapelos „Šaltinėlis“ (vadovas J. Urbonas) dainos. Scenoje pasirodė ir buvusi mūsų mokinė, projekto „Lietuvos balsas” dalyvė Liucija Nanartavičiūtė.
 
Smagiai polkas trypė gimnazijos šokių kolektyvas „Mozaika”, gausiausių ovacijų sulaukė gimnazijos bendruomenės masinio šokio atlikėjų pasirodymas (vadovė M. Kvietkuvienė). Pasibaigus oficialiai daliai visus savo nuostabiu balsu užbūrė dainininkė Augustė Žičkutė, o į diskoteką pakvietė mūsų mokyklos absolventas Gediminas Saltonas.
Prisiminėme ir dėkojome 33 metus mokyklai vadovavusiam direktoriui Petrui Žvirbliui, dirbusiems ir tebedirbantiems mokytojams ir, be abejo, šventės rėmėjams: UAB „Finėjas” (Audrius Zakas), UAB „Holly Baltija”  (Arūnas Pauliukaitis), UA „Bucci”  (Andriui Buchincevas), UAB SSF   (Andrius Čilvinas, Eugenijus Simokaitis), UAB „Plastoera”  (Vaidas Pauliukaitis), Ariogalos gimnazijos tėvų ir mokytojų klubui „Santaka” (Vida Petrauskienė),gimnazijos alumnams Aurimui Liaugodui, Andriui Pikeliui, Aidui ir Giedriui Gužauskams, Rolandui Andrijauskui, Sauliui Žilinskui, Edvardui Bielskiui, Arnui Vaičiuliui, Arnui Dubinskiui.
 
Visi kartu sukūrėme puikią šventę. Už pagalbą nuoširdžiai dėkojame Raseinių kultūros centrui, Ariogalos miesto seniūnijai, informaciniams partneriams, UAB „Siglivita” ir visiems visiems, prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo. Iki susitikimo po 5-erių metų, kai švęsime mokyklos 80-ąjį jubiliejų!
 
Daiva Vaičaitienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2019 07 31
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija