Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Garbingas jubiliejus 

Genė Skamarakienė gimė 1930 m. vasario 18 d., Ariogaloje, Lietuvos savanorio šeimoje.

Mokėsi Ariogaloje, pabaigė  pradinę mokyklą. 

Užaugino du sūnus ir dukrą, sulaukė 7 anūkų, 11 proanūkių. Dar vienas proanūkis – kelyje.

Genė Skamarakienė nuo vaikystės dienų augo katalikiškoje šeimoje, kurioje buvo įskiepytos bendražmogiškos vertybės: dvasingumas, darbštumas, gailestingumas.

Nuo pat mažens iki šių dienų, jai brangiausias turtas – tikėjimas į Dievą ir žmogaus dvasinės vertybės.
Dar būdama maža mergaitė, kartu su sesute, giedojo Ariogalos bažnyčios Votyvos chore. Tuo metu Ariogalos bažnyčioje tarnavo kunigas Pranciškus Bastys. Jo dvasingumas ir meilė Dievui dar labiau mergaitę suartino su bažnyčia. Vėliau vadovaujant kunigams Jonui Kazlauskui ir Gintautui Kabašinskui ji aktyviai dalyvavo bažnyčios gyvenime.
Ir dabar sulaukusi 90 metų, moteris nuolatos lanko bažnyčią, meldžiasi už savo parapiją,  gieda Sumos chore.
2020 m. vasario 26 d., Sumos šv. Mišiose jubiliatė Genė Skamarakienė buvo pagerbta maldoje. Dalyvavo prezbiterijoje šv. Mišiose, šv. Komuniją priėmė dviem pavidalais, Žodžio liturgijoje skaitė jos anūkas, o po sveikinimų ir padėkos rašto įteikimo jai giesmę giedojo proanūkis. Tai buvo jaudinančios ir šiltos akimirkos skirtos ne tik pagerbti Genę Skamarakienę, sulaukusią garbingo jubiliejaus, bet kartu ir šventė visiems dalyvavusiems šv. Mišių aukoje.
Visi Genutei linkime Dievo palaimos, globos ir sveikatos. Taip pat ilgų gyvenimo dienų.

Birutė Skamarakaitė-Turčinskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija