Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVĄ

Kasryt besidriekiantys ir tirštesni rūkai Dubysos slėnyje, vis labiau vėstantys orai primena: artėja ruduo – pats geriausias metas piligriminėms kelionėms.
Rudenį, rugsėjo 7 – 15 dienomis vyksta ne tik Raseinių krašto, bet ir visos Lietuvos žmonių labai mėgstami Šilinių atlaidai. O dabar, dar neprasidėjus rugsėjui, rupjūčio 30 d., Ariogalos parapijos tikinčiųjų grupė išsiruošė į piligriminę kelionę švęsti Šiluvoje įpatingos Padėkos dienos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečiui.
 
8 val. ryto parapijos tikinčiuosius išlydėjo ir palaimino Ariogalos šv.arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas.
Katauskių gyvenvietėje mūsų grupė kartu su maldininkais iš Kauno, Raseinių, Marijos radijo pajudėjo Marijos šventovės link. Būriui piligrimų vadovavo naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir kardinolas Sigitas Tamkevičius. Nors dulkė smulkus lietutis, nuotaikos jis negadino. Melsdamiesi ir giedodami visi supratome, jog tai ne paprastas žygis, o kelionė į šventovę, tai ramybės ieškojimas, padėka už atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę.
Didžiąją kelio dalį nuėję, pasukome į Šiluvos šile nusidriekusį 2,5 km. Kryžiaus kelią, kuris vedė Apsireiškimo koplyčios link. Šiuo keliu eidami meldėmės prie kiekvienos Kryžiaus kelio koplytėlės, simbolizuojančios Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį, turėjome galimybę apmąstyti kelią link Prisikėlimo, prašyti drąsos tuo keliu eiti savo gyvenime. Suvokėme, kaip tuo keliu sunku buvo eiti Kristaus motinai Marijai, išgyvenusiai sūnaus mirtį. Kryžiaus kelio malda leido suprasti Mergelės Marijos kančią ir sielvartą, priimti skausmą, atleisti darantiems pikta.
Kryžkelėje ties Apsireiškimo koplyčia prie Kauno piligrimų būrio prisijungė maldininkai iš Tytuvėnų, vadovaujami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, ir visi kartu žengėme Šiluvos bazilikos link.
Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Mišios, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 – čiui, priminė, jog skaudūs Lietuvos istorijos puslapiai negali būti pamiršti. O žmonių, kovojusių už Lietuvos nepriklausmomybę žygdarbiai leidžia teigti, jog Lietuva iš tiesų yra „Marijos žemė”.
Nors šiek tiek pavargę, bet dvasiškai sustiprėję, grįžome į namus.
 
Piligriminės kelionės dalyvė, Janina VALINČIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 09 28
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija