Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Pirmoji Šv. Komunija

2021m. gegužės 16 dieną  Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijoje, kaip ir kasmet per Šeštines, vyko Pirmosios Šventosios Komunijos šventė.

 
 
Dvidešimt keturi vaikučiai pasipuošę baltais aprėdais, su žvakėmis rankose žengė į bažnyčią lydimi tėvelių. Jų laiminančios rankos ant vaikų galvų ir linkėjimas užaugti dorais, tikinčiais žmonėmis.
 
 
Šventąsias Mišias už vaikučius ir jų tėvelius aukojo parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas. Po Šv.  Mišių kunigas įteikė Pirmosios Šventosios Komunijos priėmimo pažymėjimus ir palinkėjo gyventi vienybėje su Kristumi.
 
 
Ta džiugi akimirka išliks ne tik nuotraukose, bet ir vaikučių širdyse į kurias tądien įžengė Kristus.
 
Laimutė Neverdauskienė, tikybos mokytoja

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija