Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Iškilmė Ariogalos bažnyčioje 

Tęsiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą sinodinį kelią 2021 m. gruodžio 10 d. 15 val. mūsų bažnyčioje vyko antrasis jam skirtas renginys – buvo aukojamos šv. Mišios už mūsų parapijos neįgaliuosius, kenčiančius fizinius ir dvasinius sunkumus bei vienišus ir nelaimingus žmones.

 
 
Per šv. Mišias aukotojų intencija prisiminėme ir mirusiuosius. Pusvalandį prieš šv. Mišias kalbėjome ir Rožinio maldą už mūsų parapiją. Homilijoje vėl prisiminėme Švč. M. Marijos Apsireiškimą, įvykusį Ariogalos bažnyčioje 1949 m. birželio 10 d. Tai – garbingas mūsų laikmečio įvykis, kurį prisimena tėvai ir seneliai.
 
 
Dievo Motinai Marijai skirtas renginys bažnyčioje po šv. Mišių pasipildė ir Adventine popiete „Prie gerumo šviesos”. Jau dešimtą kartą Adventinę popietę organizavo VŠĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo ir paslaugų centro specialistė Meilutė Karaktinavičienė. Anksčiau renginiai vykdavo Ariogalos parapijos namuose, tačiau šiemet dėl pandemijos jis buvo surengtas bažnyčioje.
 
 
Per adventinę popietę „Prie gerumo šviesos” dalyvavo Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos – daugiafunkcinio centro ansamblis „Melodija”, vadovaujamas Loretos Šimkevičienės.
 
Ansamblis surengė koncertą, kurį išradingai ir sumaniai vedė abiturientė Agnė Bartusevičiūtė.
 
 
Adventinėje popietėje dalyvavo Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktorė Asta Stanaitienė, kuri M. Karaktinavičienei ir Editai Kruvelienei už gerą darbą įteikė padėkas. Šios moterys jau dešimt metų sąžiningai atlieka savo darbą. Sveikinimo žodį popietės metu tarė Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buivydas. Jis nuoširdžiai visiems palinkėjo geros sveikatos ir puikių šv. Kalėdų. Šventinės programos klausėsi  būrelis neįgaliųjų ir vienišų senelių.
 
 
„Sušilkime visi prie žmoniškumo laužo – ir tie, kurie linksmi, ir tie, kurie liūdni. Ir šilumos, lyg duonos atsilaužkim. Ir būsim sotesni, ir būsim geresni”  –susirinkusiuosius kvietė renginio vedančioji A. Bartusevičiūtė.
 
Dievo meilę ir širdies gerumą simbolizuojančias žvakes uždegė Raseinių neįgaliųjų dienos darbinio užimtumo specialistė Ariogaloje M. Karaktinavičienė.
 
 
Seredžiaus Carito vadovė Danutė priminė, ką kiekviena žvakė reiškia mums šio stebuklingo laukimo metu.
 
„Tegul Jūsų širdis nušviečia tauri ir rami Advento žvakių šviesa”, –  sakė serediškė  Danutė.
 
 
Puikų koncertą susirinkusiesiems padovanojo svečiai iš Seredžiaus. Dainas keitė eilės, kurias skaitė vedančioji. Smuiku labai gražiai griežė Santa Plekavičiūtė. Svečiams užgiedojus „Tyli naktis”, kartu su jais atsistoję giedojo visi tikintieji.
 
Renginį įprasmino ir jo pabaigoje vedančiosios išsakytos mintys: „Ar viską padarėm, ar viską pasakėm, ar kantriai kentėjom, ar stipriai mylėjom, neklupom, neklydom ir kaltę atleidom? Vėl geidžiame būti, svajoti ir kurti, ieškoti sau laimės, suteikti palaimos visiems, kuriuos mylim, visiems, kas mus myli... Artėja Kalėdos”...
 
 
Mūsų klebonas Gintautas Jankauskas, prieš paskyrimą į Ariogalos parapiją, trejus metus buvo klebonu Seredžiaus parapijoje, o jo santykiai su Seredžiaus gyventojais išliko šiltais ir iki šiol. Po renginio klebonas su svečiais iš Seredžiaus apsikeitė kalėdinėmis dovanomis.
 
Atvykusiems svečiams iš Seredžiaus buvo padovanotos Ariogalos neįgaliųjų kabineto lankytojų pagamintos dovanos.
 
 
Klebonas padėkojo į renginį susirinkusiems žmonėms ir palinkėjo gražių artėjančių švenčių, džiugių šv. Kalėdų. 
 
Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 11 26
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija