Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Gerumas mus vienija 

Adventas – tai ramybės ir susikaupimo laikas. Tai laikas kiekviename iš mūsų pažadinantis norą padėti, atjausti, suprasti šalia esančius, apmąstyti savo gyvenimo žingsnius.
 
 
Kiekvienais metais Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas Ariogalos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje šiuo laikotarpiu aukoja šv. Mišias čia besigydantiems ligoniams.
 
Kartu šv. Mišiose dalyvauja ir parapijos Carito moterys. Ligoninėje gydosi daug vienišų ir sunkiai sergančių parapijiečių. Kad belaukiant šv. Kalėdų, suteikti daugiau džiaugsmo ir vilties, Carito moterys paruošia ir įteikia kuklias dovanėles ligoniams.
 
 
Siaučianti pandemija visame pasaulyje diktuoja savo sąlygas: negalima bendrauti gyvai, lankyti vienišų ir sunkiai sergančiųjų. Tačiau noro padėti kitiems, atjausti sergančius ir vargstančius neuždraudžia. Todėl šiais metais Carito moterys paruoštas dovanėles atnešė į Ariogalos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, kurias perdavė ten dirbančiam personalui, kad išdalintų ligoniams.
 
 
Nuoširdžius sveikinimus artėjančių šv. Kalėdų proga ir padėką už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą ligoninės kolektyvui perdavė parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas.
 
Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos Carito pirmininkė Dalia Petkevičienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 11 26
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija