Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

20-oji sukaktis

Gegužės aštuntąją Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje buvo triguba šventė: ketvirtasis šv. Velykų sekmadienis – Gerojo Ganytojo sekmadienis sutapo su mūsų klebono kunigo Gintauto Jankausko dvidešimt metų darbo jubiliejumi Ariogalos ir Leščių parapijose, taip pat Raseinių savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos jubiliejiniu gimtadieniu.
 
 
Į šventę atvyko daug garbingų svečių: Raseinių savivaldybės meras Andrius Bautronis, Raseinių  savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla su žmona, Raseinių savivaldybės tarybos narys Jonas Vazgys su žmona ir tarybos narys Matas Skamarakas.
 
 
Prieš šv. Mišias mūsų klebonas kun. G. Jankauskas labai gražiai pasveikino E. Jonylą su jubiliejumi, palinkėjo jam visokeriopos sėkmės. Taip pat mūsų parapijoje klebonas aukojo šv. Mišias už gimtadienį švenčiančius pastoracinės tarybos narius, Sumos choro dalyvius ir ministrantus.  Klebonas pasveikino Sumos choristę Kristiną Sadauskienę ir ministrantą Stasį Lauryną.
 
 
Klebonas perskaitė popiežiaus Pranciškaus žinią 59 - osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga tema „Esame pašaukti kurti žmonijos šeimą”. Jis supažindino su Popiežiaus Pranciškaus siunčiama žinia, kad esame pašaukti kurti žmonijos šeimą. Žmonės yra pašaukti dalyvauti misijoje. „Bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuotų, išeitų iš savęs ir sėtų Evangelijos sėklą istorijoje. Turime saugotis mąstysenos, kuri atskiria kunigus nuo pasauliečių ir laiko pirmuosius veikėjais, o antruosius vykdytojais, ir įgyvendinti krikščioniškąją misiją kaip viena Dievo tauta, pasauliečiai ir ganytojai kartu”.
 
 
Bažnyčią papuošė iš gėlių nupintas skaičius  „20 ”. Tai  buvo akcentas, kad mūsų klebonas kun. Gintautas jau dvidešimt metų apaštalauja Ariogalos parapijoje. Pilnutėlė bažnyčia taip pat parodė, kad ariogaliečiai gerbia ir myli savo sielų ganytoją.
 
 
Jis tikrai nusipelnė pačių gražiausių padėkos žodžių. Kun. G. Jankausko rūpesčiu mūsų bažnyčia atgijo, nes buvo atliktas vidaus ir išorės remontas. O pats didžiausias jo nuopelnas – pastatyti nauji ir erdvūs parapijos namai. Visi puikiai suprantame, kiek sunkumų jam teko patirti. Mes taip pat labai dėkingi Raseinių savivaldybės administracijos direktoriui E. Jonylai, kuris nuoširdžiai bendraudamas su klebonu, labai daug padėjo statant Parapijos namus. Klebonas Gintautas visuomet draugiškas ir nuoširdus su jaunais ir pagyvenusiais parapiečiais. Parapijos namuose renkasi įvairaus amžiaus vyrai, moksleiviai, moterys ir keletą vakarų per savaitę žaidžia stalo tenisą. Tai puikus draugystės ir bendravimo pavyzdys su įvairaus amžiaus žmonėmis. Neįmanoma išvardinti visų gerų darbų, kuriuos atliko klebonas Gintautas per dvidešimt darbo metų, bet viską darė labai nuoširdžiai. 
 
 
Vėliau prasidėjo sveikinimai, skirti mūsų mylimam klebonui. Jį sveikino
Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos, Carito atstovai, šeimos, pavieniai tikintieji. Kleboną  taip pat pasveikino Raseinių  rajono meras A. Bautronis, administracijos direktorius E. Jonyla, savivaldybės tarybos nariai Jonas Vazgys ir Matas Skamarakas, Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buivydas, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus su žmona, Ariogalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyr. administratorė Laima Grudzinskienė su vyru, Leščių parapijos pastoracinės tarybos nariai Viktorija ir Jonas Švedai, Ariogalos  bendruomenės pirmininkė Petrutė Stankienė. 
 
 
Po to buvo pasveikintas E. Jonyla, sulaukęs gražaus jubiliejaus. 
Galiausiai visi sugiedojo “Ilgiausių metų”.
 
Tada vyko koncertas. Ariogalos bendruomenės ansamblis, vadovaujamas Renatos Aleksiejienės, baigė šventinę programą. 
 
Šventė baigėsi. Širdyje buvo gera ir ramu. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės, turėdami kleboną kun. G. Jankauską, kuris apaštalauja  iš pašaukimo ir įgyvendina Dievo svajonę. Tegul gerasis Dievas ir toliau jam padeda ir globoja.     
 
Ariogalos PPT narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 05 17
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija