Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Atlaidai  Lesčiuose 

Nepastebimai apsisuko metai ir vėl atėjo šv. Ignaco Lojolos diena – liepos 31, kurią nuo seno Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčioje švenčiami patys garsiausi, laukiamiausi, gausiausi (dalyvių skaičiumi) ir iškilmingiausi šioje parapijoje atlaidai. Šiek tiek neramino apniukęs dangus, bet nevargino karštis, nevaržė karantinas, ir žmonės rinkosi į bažnyčią pakiliai nusiteikę. Nes prie gero noro nebūna blogo oro.
 
 
O bendrą susirinkusių maldininkų nuotaiką į tolimesnį dvasios pakilimą žadino nuskambėję pirmieji sakralinės muzikos akordai, nes iškilmė prasidėjo koncertu. Jaukioje, nedidelėje bet su gera akustika bažnytėlėje  savo nepakartojamu sopranu klausytojus džiugino solistėLaura Povilaitytė – Dranseikienė, akomponuojant Godai Stanionytei.
 
 
Profesionaliai atliekami klasikų kūriniai nepaliko abejingų, atlikėjos meistriškai pajungė klausytojų protus ir širdis kilti Dievo link. Muzikos mūzos užpildė erdvę, tad trumpam pasimiršo ir visos karo, maro, pandemijos grėsmės, svarbus tapo buvimas kartu čia ir dabar Dievo namuose ir tai buvo gera.Pilnutėlė bažnyčia klausytojų labai šiltai priėmė atlikėjas, kurios taip pat džiaugėsi, kad Lesčiuose joms buvo gera muzikuoti.
 
 
 Iškilmingas atlaidųšv.Mišias aukojo svečias iš Kauno Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) parapijos Vikaras kunigas teol. lic. Nerijus Pipiras.  Kunigas pasveikino iš įvairių Lietuvos kampelių susirinkusius tikinčiuosius, nes į atlaidus pagarbinti Dievą susirenka daug šios parapijos išeivių, gyvenančių jau kitur, nebe gimtinėje, bet nepamirštančių savo gimtosios bažnyčios ir jos tradicijų.
 
 
Talentingas pamokslininkas ir gilus Švento Rašto žinovas N. Pipiras  pasidalino savo mintimis tą dieną skaitytos Evangelijos ištraukos temomis. Suprantamai paaiškino, kam pagal Dievo valią reikalingas turtas ir kaip jis turėtų būti naudojamas, kad netaptų nesantaikos ar perdėto rūpesčio šaltiniu. Turtas nėra pagrindinis gyvenimo tikslas, negarantuoja žmogui saugumo ir laimės ir net ne visada didelės pastangos jam kaupti apvainikuojamos sėkme. Turtas yra tik priemonė daryti gerus darbus, didinti visuotinį gėrį, nereikia prie jo asmeniškai per daug prisirišti, nes ateis laikas kiekvienam žmogui jį palikti, į amžinybę nieko medžiaginio su savimi neišsinešim, nepaisant to, kokio dydžio kluonus savo gėrybėms būtumėm pastatę.
 
 
Ir svarbiausia, kad Dievui turtas nerūpi, jam vertingesnė yra žmogaus širdies nuostata, o ne teisingos turto dalybos, vadinasi kaupdami ar disponuodami turtu turim neužgauti kito ir neapsunkinti savo širdies. Nors jau šiek tiek dulkė lietutis (šventino iš dangaus), Mišių pabaigoje visi, pagarbinę Švč. Sakramentą, su procesija apėjo aplink bažnyčią.
 
 
Po Šv.Mišių tradiciškai visi norintys pasidalino bendromis vaišėmis buvusios klebonijos darželyje, po šimtamečiais medžiais. Smarkėjantis lietus suvijo į palapinę, todėl erdvės buvo mažiau, bet plovo ir daržovienės, kavos, saldumynų užteko visiems. Skambėjo dainos, juokas, netilo kalbos. Matyt Dievas šiemet tyčia taip surėdė, kad nors dėl lietaus pabūtumėm arti vieni kitų, susispraudę į bažnyčią ar palapinę, ko dvejus metus nebuvo galima daryti – reikėjo laikytis atstumų.
 
 
Visi pabendravę išsiskirstė su geru užtaisu kasdieniams darbams, atsisveikino iki sekančių susitikimų, iki kitų šv. Ignaco Lojolos atlaidų.
 
Pastoracinės tarybos narė Viktorija ŠVEDIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 05 24
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija