Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

32-oji sąskrydžio iškilmė

Rugpjūčio 6 d. šeštadienį Ariogalos Dubysos slėnyje vyko tradicinis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy”!  Mūsų parapijai tai išskirtinis įvykis, Sumos choras, vilkintis tautiniais rūbais, kartu su Jungtiniu tremtinių ir politinių kalinių choru giedojo šv.Mišių metu.  Meldėmės už tremtinius, politinius kalinius bei už Lietuvos dabartį.

Šv.Mišių aukai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius.
 
Mes dalyvavome ir meninėje programoje, dainuodami tremtinių, partizanų bei patriotines dainas.
 
 
Mūsų parapijos Sumos choristė Evelina Dubauskaitė atliko kūrinį pagal  A.Miškinio eiles „Sibire”, muziką sukūrė ji pati.
 
 
Už pakvietimą dalyvauti ir už puikų pasirodymą esame dėkingi vargonininkei Teresei Vaitekūnaitei, kuri kantriai, reikliai ir užtikrintai mokė mus dainuoti ir giedoti. Didžiulis ačiū klebonui už palaikymą ir padrąsinimo žodžius, o chorui už entuziazmą ir nuoširdų atsidavimą. Ir viso vargonininkės ir choro darbo geriausias įvertinimas yra tas, jog esame pakviesti ir vėl dainuoti  Kryžkalnyje vyksiančiame tremtinių bei partizanų pagerbimo minėjime.
 
 
Taigi mūsų kad ir pirmas blynas, bet tikrai neprisvilęs. Džiaugiamės ir didžiuojamės, jog esame taip įvertinti. Tik kartu, petys petin palaikydami vienas kitą, įdėdami visą savo širdį į tai, ką darome, su meile ir pagarba kiekvienam šalia esančiam, mes įveiksime visas negandas ir tvirtai žengsime Tėvo namų link.
 
Na o daina:
 
„Tvirtas būk kaip ąžuolas,
Žalioj girioj ąžuolas.
Tegyvuoja tegyvuoja Lietuva,
Kaip tas girioj ąžuolas”,-
dar ilgai skambės mintyse ir širdyje kaip šventės prisiminimas ir kaip palinkėjimas ir sau, ir Tėvynei Lietuvai!
 
Choristė ir šventės dalyvė Kristina SADAUSKIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 05 24
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija