Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Tituliniai šv. arkang. Mykolo atlaidai

Šis sekmadienis Ariogalos parapijai ir jos žmonėms buvo ypatingas – vyko tituliniai šv. arkangelo Mykolo atlaidai.

 
Mūsų parapijos klebonas, kunigas – Gintautas Jankauskas šv. Mišias vesti pakvietė vieną iš savo buvusių mokinių, kuris šiandien skelbia Dievo žodį – kleboną, socialinės pedagogikos magistrą kunigą – Dainių Lukonaitį.
 
 
Kunigas atvyko iš Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos, nuoširdžiai dėkojo Ariogalos kunigui Gintautui Jankauskui už pakvietimą, sveikino parapijiečius su didžia Ariogalai atlaidų švente, kvietė su meile ir pagarba žvelgti į žmogų ir jo daromus darbus.
 
 
Šv. Mišioms gyvybės suteikė ir kiekvieno dvasią savo balsais pakylėjo bažnyčios choras, vadovaujamas Teresės Vaitekūnaitės. Įvairios giesmės su meile ir pagarba skambėjo bažnyčioje, o kunigas Dainius Lukonaitis įkvepiančiai skelbė Sekmadienio Evangelijos tekstą apie turtuolio ir vargšo gyvenimo istoriją, kurio pagrindinė mintis – saikas „Turtuolis prarado vardą, nes pametė gyvenimo tikruosius tikslus – nėra gyvenimo kasdien puotaujant”.
 
 
Šv. Mišioms pasibaigus parapijos tikintieji nuoširdžiai padėkojo Ariogalos klebonui Gintautui Jankauskui ir šv. Mišias vedusiam kunigui Dainiui Lukonaičiui.
 
Sekmadienio iškilmę vainikavo bendrystė ir pokalbiai parapijos namuose.
 
„Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų”.
 
Choristė, Ieva Juknaitė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 11 26
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija