Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Šv. Cecilija, mergelė, kankinė 

Lapkričio 22-ąją Bažnyčia mini šv. Ceciliją – mergelę kankinę. 
Ši šventoji yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, choristų, dainininkų, poetų, muzikos instrumentų gamintojų globėja. Paveiksluose šv.Cecilija vaizduojama grojanti vargonais, arfa arba smuiku.
 
Skamba, aidi švelnūs tonai
tai Cecilijos giesmė.
Nenutyla Jos vargonai,–
Meilės Jos gili versmė!” - užgiedojo choras prieš vakarines šv. Mišias.
 
Jų metu meldėme šv.Cecilijos globos ir užtarimo mūsų bažnyčios chorui. Meldėmės už mūsų vargonininkę Teresę Vaitekūnaitę, už ilgametę vargonininkę Marytę Vaitekūnienę, už visus buvusius ir esamus choristus. Už visus pas Viešpatį iškeliavusius choristus.Taip pat prisiminėme buvusius vargonininkus Joną Sadauską ir Povilą Juzonį. Sukalbėjome šv. Cecilijos litaniją. Homilijos metu klebonas kun. Gintautas Jankauskas supažindino su šventosios gyvenimo ir kankinystės istorija.
 
 
Po šv. Mišių aukos padėkojome ir pasveikinome savo vargonininkę,  įteikdami puokštę rožių. Meldžiamės ir dėkojame, kad savo vadovavimu chorui, savo balsu ir giesmėmis padeda kelti dvasią į Viešpatį.
 
Šventę pratęsėme susirinkę į piceriją, vaišindamiesi karšta arbata ir puikaus skonio sumuštinukais. Aidėjo juokas, skambėjo dainos iš mūsų choro repertuaro. Puikiai užbaigėme eilinius liturginius metus ir jau sekmadienį  įžengsime į Adventą, palaimintą laukimo laikotarpį.
 
Savo mintis baigsiu malda: „Šventasis arkangele Mykolai, saugok ir gink mūsų parapiją nuo velnio nedorybių ir žabangų! Šventoji Cecilija, globok mūsų vargonininkę ir visą chorą, kad savo balsais ir giesmėmis galėtume dėkoti, šlovinti ir garbinti Viešpatį!”
 
Choristė Kristina Sadauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija