Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogaloje įgyvendintas projektas „Istorinės atminties parkas“

Visuomeninė organizacija  „Ariogalos santara” įgyvendino projektą  „Istorinės atminties parkas”. Dalis miesto parko, esančio pakeliui į Dubysos slėnį, atgijo: įrengtas pėsčiųjų takas, pastatyti suoleliai ir atminties ženklai – kalavijai įsmeigti į akmenis.

 
Taip pagerbti mūsų kraštiečiai: diplomatas, modernistinės krypties rašytojas, ekspresionistas Jurgis Savickis, akademikas ir selekcijos pradininkas Lietuvoje Dionizas Rudzinskas, pirmasis žuvęs Lietuvos savanoris Pranas Eimutis, filosofas, pedagogas ir visuomenės veikėjas Stasys Šalkauskis, teisininkas ir visuomenės veikėjas Kazys Šalkauskis, istorikas Vincas Trumpa, chorvedys, muzikos mokytojas, visuomenės ir politinis veikėjas Antanas Vizbaras.
 
 
Parko atidarymo iškilmėse klebonas Gintautas Jankauskas jį pašventino, pasisemti stiprybės ir išminties, glostant mažojo kalavijo rankeną galėjo visi susirinkusieji.
 
 
Džiaugėmės svečiais, kurie atvyko į šventinį renginį: Stasio Šalkauskio marti Ritonė, Jurgio Savickio anūkas Raimondas, Prano Eimučio artimieji, meras Andrius Bautronis, jo pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, tarybos narys Jonas Vazgys, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė.
 
 
Tardamas sveikinimo žodį Savivaldybės meras ne tik akcentavo, kad mūsų rajone yra daug Raseinių kraštui ir Lietuvai nusipelniusių asmenybių, bet ir pasidžiaugė, kad vis dažniau jų atminimas ir atlikti darbai yra įprasminami.
 
 
Ariogalos gimnazistai parengė ir pristatė mūsų kraštiečius, įamžintų asmenybių artimieji dalijosi prisiminimais. Muzikavimo grupė „Gaisa“(vadovas Jonas Urbonas), Evelina Dubauskaitė ir merginų ansamblis (mokytoja Evelina Budrienė) dovanojo muzikinius sveikinimus.
 
 
Primindama Ariogalos istoriją į susirinkusius kreipėsi projektą įgyvendinusios visuomeninės organizacijos „Ariogalos santara” pirmininkė Marytė Kvietkuvienė: „...XIII a. pabaigoje Ariogalą valdė kunigaikštis Vytenis, Vilniaus įkūrėjo Gedimino brolis. Čia buvo jo tėviškė. Iki 1378 beveik kas treti metai Ariogala buvo puldinėjama kryžiuočių. Ir nors pilis buvo išgriauta, tačiau Ariogalai priklausančios srities, kurią mūsų protėviai vadino teritorija, kraštu, šeima ir valstybe, atėjūnams nepavyko užimti. Štai kodėl mūsų herbas yra kraujo spalvos su dviem kardais ir didingais žodžiais – Verčiau gyvybę prarasim, nei laisvę. Štai kodėl kalavijas tapo mūsų parko simboliu skirtu pagerbti kraštiečius...”
 
 
Padėkos žodžiai buvo skirti Krašto apsaugos ministerijai ir Raseinių r. savivaldybei už projekto finansavimą, architektui Aisčiui Stalaučinskui – už projekto vizualizaciją, UAB „Gamkalvei” ir UAB „Helanui” – už kokybiškai atliktus darbus, už bendradarbiavimą ir paramą  – Daivai, Edui ir Ramūnui Paulauskams, Nijolei Vitkauskienei, Jonui Norkui, Jonui Maselskiui, jauniesiems šauliams (vadovas Julius Tovtkevičius), Raseinių r. Ariogalos gimnazijai, Ariogalos miesto seniūnijai, Raseinių kultūros centrui Ariogaloje, darbo grupei už patarimus: Linai Kantautienei, Rasai Zakaitei, Jonui Brigiui, Arnui Zmitrai.

 

 
Projekto tęstinumas vyks ir kitąmet – planuojame įrengti Ariogalos istorinę laiko juostą. O galbūt pavyks atiduoti skolą kunigaikščiui Vyteniui, jį įamžinant? Juolab, kad 2023 metais mūsų mylimai Ariogalai -770 metų jubiliejus.
 
 VO „Ariogalos santara“ pirmininkė  Marytė KVIETKUVIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija