Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ardventinė popietė „Prie gerumo šviesos“

Vėl baigiasi metai. Šviesos laikas trumpėja ir žaisminga rudens spalvų paletė jau praeityje. Niūrių ir vėjuotų dienų apsupti mes ieškome šilumos ir jaukumo namuose. Ieškome ramybės, šviesos, saugumo.

Pritemęs pasaulis laukia, kada iš aukštybių atsklis šviesa, kada meilė kūdikėlio Jėzaus pavidalu nužengs į žemę. Bažnyčia atveria naujus liturginius metus kviesdama ir mus atverti širdies duris. Pradedame Adventą – laukimo metą, ieškome kelio ne tik į savo namus, bet ir į savo širdies gelmę.
 
 
Gruodžio 9 d. jau dešimtą kartą Ariogalos parapijos žmonės rinkosi į tradicinę Advento popietę „Prie gerumo šviesos,” kuri vyko Ariogalos šv.Arkangelo Mykolo parapijos namuose. Renginį organizavo VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo centro Ariogalos kabineto specialistė Meilutė Karaktinavičienė ir Raseinių r. žmonių su negalia sąjungos darbinio užimtumo organizatorė Edita Kruvelienė.
 
 
Popietėje dalyvavo ir visus pasveikino Raseinių rajono meras Andrius Bautronis, administracijos direktorius Edmundas Jonyla, tarybos nariai: Matas Skamarakas, Dovilė Lukminaitė, Jonas Vazgys, verslininkai Vaida ir Juozas Skamarakai.
 
 
Meilutė Karaktinavičienė ir Edita Kruvelienė pristatė šios popietės svečius, kurie atvyko iš Raseinių kultūros centro Šiluvoje ir atvežė ariogališkiams nuostabią programą.
 
 
Susirinkusius privertė susimąstyti įtaigios ir prasmingos mintys, kurias jautriai skaitė Eucharistietė sesė Ignė bei skaitovė Vilija Stanislauskienė. Kultūrinių renginių Šiluvoje organizatorė Birutė Greicienė bei Šiluvos Švč.M.Marijos Gimimo parapijos vikaras kun. Robertas Urbonavičius pakvietė visus į  Advento kelionę.
 
 
„Adventas – tai kelionės laikas: Dievas ateina pas mus, mes suartėjame su kitais, pagaliau tampame artimesni patys sau. Tas laukimo metas sutrumpina atstumus tarp dangaus ir žemės, tarp žmonių ir ragina suartėti.
 
 
Laukdami šv. Kalėdų žmonės parodo vienas kitam žymiai daugiau dėmesio. Galbūt ir pykstame, pradėję galvoti apie apsikeitimą dovanomis, tačiau ir vėl išsirengiame į kelionę, kad galėtume apkabinti artimus žmones, kad pasakytume jiems, jog mylime. Tai mūsų kelionė per gyvenimą keturiose Advento savaitėse.”
 
 
Labai maloniai visus nuteikė ir iki širdies gelmių sujaudino Raseinių rajono kultūros centro Šiluvoje vokalinio instrumentinio ansamblio „Harmonija” bei vokalinio terceto atliekamos dainos (vadovai Asta ir Saulius Beniuliai). Šiluvos bardai, vadovaujami Sauliaus Beniulio, atliko keletą jausmingų instrumentinių kūrinių.
 
 
Renginio dalyviai buvo sužavėti atlikėjų nuoširdumu ir profesionalumu,  negailėjo šiltų žodžių ir aplodismentų.
 
 
Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Gintautas Jankauskas padėkojo atlikėjams už nuoširdžiai ir jautriai skambėjusias dainas, už dovanotą šilumą, prasmingai praleistą laiką bei apdovanojo atminimo dovanėlėmis. Palinkėjo visiems kuo nuoširdžiau išgyventi Adventą, nes tuomet ir šv. Kalėdos bus džiaugsmingesnės.
 
 
Meilutė Karaktinavičienė taip pat nuoširdžiai padėkojo Raseinių r. kultūros centro Šiluvoje kultūrinių renginių organizatorei Birutei Greicienei, visiems atlikėjams bei renginio rėmėjams – VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktorei Astai Stanaitienei, Ariogalos miesto seniūnui Sauliui Buividui, Vaidai ir Juozui Skamarakams.
 
 
Palinkėjo gražių švenčių ir mažų stebuklų bei dovanojo kuklias, tačiau su meile ir širdies šiluma sukurtas dovanėles, kurias gamino Ariogalos neįgaliųjų kabineto lankytojai.
 
 
Popietės dalyvių laukė Agapė, kurią palaimino vikaras Robertas Urbonavičius. Ragavome atsineštų skanėstų, dalijomės tarpusavyje širdies šiluma ir šventiška nuotaika, kurią kiekvienas parnešėme ir į savo namus.
 
 
Ačiū gerbiamam klebonui Gintautui Jankauskui, kūrybingoms, nepailstančioms ir darbščioms organizatorėms Meilutei Karaktinavičienei ir Editai Kruvelienei už nuostabią popietę, šilumą, jaukumą ir puikią nuotaiką.
 
Auksė JANKŪNIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija