Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Šv. arkangelo Mykolo tituliniai atlaidai  

Bene pati iškilmingiausia Ariogalos parapijos tikinčiųjų šventė – Šv. arkangelo Mykolo tituliniai atlaidai jo vardo bažnyčioje.

 
Saulėtą paskutinį rugsėjo sekmadienį į Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią skubėjo parapijiečiai ir svečiai. Čia  prieš šv. Mišias koncertavo styginių duetas DuoViola (Laimis ir Gertrūda Krunglevičiai).
 
 
Taip pat dalyvavo ir Gertrūdos mama Birutė Beinarienė su savo vyru Robertu. Ariogalos bažnyčios klebonas Gintautas Jankauskas šiltai sutiko ir pristatė koncerto atlikėjus, pasidžiaugė šia gražia ir gausia muzikalia šeima.
 
 
Nuostabi ir užburianti styginių dueto atliekama muzika sujaudino ne vieną ir tarsi pakylėjo nuo žemės į aukštybes.
 
 
Birutė Beinarienė – meniškos sielos moteris, rašanti apsakymus ir kurianti eiles, kurias įkvepia gamtos grožis, žmonių tarpusavio santykiai, meilė ir tiesiog pats gyvenimas.
 
 
Tad Birutė pasidalijo savo subtilia ir jautria kūryba, skaitė eilėraščius, skirtus mamai, gamtai, žemei, dėkojo Viešpačiui už tai, kad mes gyvename.
 
 
Šis koncertas buvo nuostabi dovana parapijiečiams, atgaiva širdžiai po kasdienių darbų bei penas sielai.
 
 
Žiūrovai negailėjo aplodismentų, o klebonas Gintautas Jankauskas tarė nuoširdžius padėkos žodžius. Pastoracinės tarybos narės atlikėjams įteikė po rožių puokštę.
 
 
Po koncerto buvo aukojamos šv. Mišios ir atliekama liturginė procesija apie bažnyčią.
 
 
Iškilmėms vadovavo Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono) vikaras kun. Vidmantas Balčaitis.
 
 
Kunigas Vidmantas į Kauno kunigų seminariją stojo iš Raseinių parapijos, kai ten klebonu dirbo dabartinis Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas.
 
 
Prasmingą pamokantį pamokslą pasakė vikaras kun. Vidmantas Balčaitis. Jis kalbėjo apie tai, kad Šv. arkang. Mykolo atlaidų šventė mums primena nuostabų dvasinį angelų pasaulį, apie kurį mes retai pagalvojame, kad retai kreipiamės į Viešpaties angelus pagalbos, nors jie mus nuolat sergsti ir globoja.
 
 
Gyvendami šitoje žemėje mes priklausome Kovojančiai Bažnyčiai ir dažnai matome pasaulyje nenuilstamą kovą tarp gėrio ir blogio, nuolatinius susidūrimus tarp tų, kurie stengiasi vienaip ar kitaip vykdyti Dievo valią, ir tų, kurie prieš tą valią sukyla.
 
 
Ariogalos Šv. arkang. Mykolo bažnyčios klebonas Gintautas Jankauskas  padėkojo visiems prisidėjusiems prie šios dvasingos šventės parengimo bei atlaiduose dalyvavusiems parapijiečiams ir pakvietė visus į Ariogalos parapijos namuose vyksiančią tradicinę agapę.
 
 
Prie kunigų palaiminto vaišių stalo toliau buvo šiltai bendrauta.  Asociacijos „Ariogalos bendruomenė“ ansamblis, vadovaujamas Almos Judeckienės, paįvairino popietę skambiomis dainomis.
 
 
Klebonas Gintautas Jankauskas dėkojo visiems popietės dalyviams, atlikėjams už gražią bendrystę parapijos bendruomenės namuose, linkėjo meilės, tikėjimo, Dievo palaimos.
 
Auksė Jankūnienė
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija