Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Didžiulių pradinės mokyklos  iškilmė

 
2004 m. spalio 30 d. Didžiulių pradinė mokykla pasitiko garbingą 30–ties metų jubiliejų. Šventė prasidėjo Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje šv. Mišiomis. Su mokyklos bendruomene ir susirinkusiais svečiais maldose prisiminėme tęsiančius pedagoginį darbą ir jau iškeliavusius į Viešpaties namus.
 
Pamokslo metu akcentavau, kad imliausias laikotarpis – tai vaikystė ir jaunystė. Prieš mus mažas žmogus su savo beribiu žingeidumu. Jo naivi, pakili dvasia viskam atvira – reikia jam kuo daugiau atskleisti intelektualinių, dvasinių bei moralinių turtų. Todėl kviečiu ir prašau visus, be kasdieninės mokslo šviesos nepamiršti ir tikėjimo. Dar su didesniu dėmesingumu neškite į jums pavestų vaikų širdis dvasingumą ir gerus jausmus. Viešpaties malonės gausa kiekvienai čia esančiai širdžiai lai suteikia naujų vilčių dar labiau atsiskleisti gėryje ir realizuoti jį kūrybiniame darbe. Aš turiu vilties, jūsų troškimai Viešpaties bus išklausyti ir kartu jūsų pastangų dėka bus įgyvendinti.
 
Vėliau mokykloje svečius pasitiko šaunioji Ariogalos kaimo kapela. Pakilioje nuotaikoje šventinę programą vedė šios mokyklos mokytojos R. Aleksiejienė ir A. Digrienė.
 
Gėlių, šiltų padėkos žodžių, nuotaikingų prisiminimų savo mokytojoms negailėjo buvę mokiniai. Visus susirinkusius savo pasirodymu linksmino Didžiulių kaimo agitmeninė brigada „Boružėlės“, vadovaujama mokytojos R. Aleksiejienės. Iškilmingą dalį vainikavo medelių sodinimas mokyklos parke.
 
Sugrįžę į klases, visi dalijosi mokykloje patirtais nuotykiais, grožėjosi mokyklos interjeru, kurį šiemet padeda gražinti mokykloje dirbanti dailininkė D. Šarkuvienė.
 

Iš mokyklos istorijos

Garbės ir pagyrimo raštais mokykla apdovanota jau nuo 1979 metų. Keletą metų Didžiulių pradinė mokykla buvo rajone pirmaujančių mokyklų tarpe.
 
Mokykla turi daug tradicijų, švenčia įvairias šventes: Knygos, Duonelės, Lino, Piemenėlių, Advento, Motinos dienos ir Rudenėlio.
Įspūdingiausiai praėjo mokyklos 25–erių metų jubiliejaus paminėjimas. Didžiulių pradinėje mokykloje buvo dirbusios mokytojos: Sofija Burneckienė ir Marija Kairienė. Į šventę atvyko daug buvusių mokinių, kurie prie mokyklos pasodino naują 25-erių ąžuoliukų ąžuolyną.
 
2001 m. susikūrė ir Rudenėlio šventėje debiutavo meninė brigada „Didžiulių mergos“, kurioje dalyvauja mokytoja Alvyra Digrienė, mokytoja Natalija Zakienė, vyr. Mokytoja Renata Aleksiejienė ir mokinių mamos.
 
2001 m. rugsėjo 1–ąją įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Ją lankė 14 vaikų. 2003 – 2004 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupėje yra 11 vaikų. Su jais dirba mokytoja N. Zakienė.
 
Perspektyvoje numatomas aktyvus mokinių, mokytojų, tėvų bendradarbiavimas ugdymo procese. Visos mokytojos kelia kvalifikaciją. Planuojama, kad ateityje būtų renovuotas mokyklos pastatas, mokymosi bazė papildyta naujomis šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis. Dabar turi tik vieną kompiuterį.
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija