Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Tėvo diena

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Paprastai pamaldoms vadovauja kunigas ar diakonas. Giedama arba kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kalbama Žmonijos pasiaukojimo aktas, pabaigoje giedama "Jėzaus Širdie Švenčiausia" ar kuri kita panašaus turinio giesmė.

Birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį maldose prisimename mūsų gyvus ir mirusius tėvus. Visi gerai žinome - tėvas šeimos galva ir jos garbė. Motina - šeimos širdis.

17 val. aukojau šv. Mišias Ariogalos parapijos kapinių koplyčioje. Meldėmės už Ariogalos parapijos žemėje palaidotus tėvus. Pamokslo metu tikinčiuosius kviečiau melstis už savo tėvus, o tėvus - pašvęsti save kilniems tikslams, skirti daugiau meilės ir pasiaukojimo šeimos gerbūviui.

Laikas, be abejo, keičia meilės ir paklusnumo formas, tačiau niekados nepanaikina. Jei paklusnumas tam tikra prasme ir baigiasi, kai vaikai pradeda savarankišką gyvenimą, tai pagarba už tėvo pasiaukojimą šeimai, nesibaigia niekad.

Mišiose giedojo Ariogalos Sumos choras. Dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų. Po Mišių kartu su dalyvavusiais tikinčiaisiais už mirusius tėvus sugiedojome maldą "Viešpaties angelas".

Po pamaldų savo kūrybos poezijos posmus Tėvo dienai skyrė mūsų parapijiečiai Antanas Kišonas ir Juozas Mickevičius. Intarpuose religines giesmes giedojo Ariogalos Sumos choras. Buvo pasakyti šeši eilėraščiai. Vėliau zakristijonas Arnoldas su sesute Skaiste ant šešių apleistų tėvų kapų nunešė ir uždegė žvakes. Tėvo dienai skirtą programėlę baigėme giesme "Marija, Marija".

Tėvui

Juozas Mickevičius
        Nebeglostys rankos
        Galvas jau vaikų.
        Ašarėlės renkas
        Varvekliu tykiu.
        Slenka dienos pilkos
        Tėtis jau kapuos.
        Ašaros tik žvilga,
        Tėtis nepaguos.
        Tavo rankos kūrė
        Lėmė likimus,
        Buvom bekepuriai,
        Auginai tu mus.
        Tą dangaus mėlynę
        Žemę Lietuvos
        Tu krauju apgynei
        Savanoris jos.
        Skamba sidabriniai
        Tau varpų garsai,
        Tėvo dieną mini 
        Lietuvos vaikai.
                              

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija