Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Abiturientų išleistuvės

Š.m. liepos 16 d. 17 val. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Ariogalos vidurinės mokyklos 56-tos laidos abiturientus, jų mokytojus, auklėtojus, mokyklos vadovus ir tėvelius.

Brandos atestatus gavo 66 abiturientai. Tai – išprusę, kūrybingi, dabštūs jaunuoliai. Aštuonios abiturientės apdovanotos garbės raštais už gerą mokymąsi, elgesį ir lankomumą. Tai – Vaida Navickaitė, Jolanta Pranckevičiūtė, Jolanta Pilipavičiūtė, Indrė Urniežiūtė, Gerda Soriūtė, Eglė Šimkūnaitė, Rasa Nedzinskaitė ir Inga Rajeckaitė.
 
Apdovanoti ir sportininkai gynę mokyklos garbę įvairiose varžybose: Andrius Vitkauskas, Kęstas Kubilius, Marius K/Marijam.
 
Abiturientų auklėtojos: Janina Vaivadienė, Rita Rajeckienė, Asta Vendelienė – ir mokyklos bendruomenė linkėjo savo auklėtiniams nugalėti sunkumus ir pasiekti karjeros aukštumas.
 
Per pamokslą akcentavau, kad esame ir liksime skolingi tiems, kurie dėl mūsų aukojosi: ne tik maitino, bet ir į gyvenimą išleido.
 
“Pasistenkime ir mes tokie būti kitiems. Už juos nuoširdžiai pasimelskime  Šv. Mišių aukoje”, - raginau abiturientus.
 
Be to, pabrėžiau, kad žmogui reikia rūpintis ne tik materialiniu, bet ir dvasiniu gerbūviu. Be kasdienės duonos kūnui reikalinga ir dvasinė duona sielai – nuoširdi malda. Tik tuomet žmogus bus laimingas ir supras gyvenimo prasmę.
 
Po šv. Mišių abiturientams, mokytojams, mokyklos vadovams ir tėveliams suteikiau palaiminimą. Visiems palinkėjau savo mokslu ir kilniu darbu tinkamai atlikti pareigą Tėvynei ir Dievui.   

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija