Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Nauji gedulo namai

Bažnyčia laidodama savo vaikus, su gyvu tikėjimu švenčia Kristaus Velykų slėpinį. Ji trokšta, kad visi, Krikšto sakramentu įskiepyti į Kristaus mirtį ir prisikėlimą, drauge su juo per mirtį pereitų į gyvenimą. Tiesa, jų sielos turi būti nuskaistintos, kad su šventaisiais ir išrinktaisiais būtų paimti į dangų, o kūnu jie laukia palaimingosios Kristaus atėjimo vilties ir prisikėlimo iš numirusiųjų.
 
Todėl bažnyčia už mirusius celebruoja Eucharistiją ir meldžiasi už juos, kad, taip visiems Kristaus kūno nariams bendraujant, mirusieji sulauktų dvasinės pagalbos, o kiti – viltingos paguodos.
 
Mirusiojo kūnui kaip Šventosios Dvasios buveinei tinka parodyti pagarbą ne tik bažnyčioje, kapinėse bet ir gedulo namuose.Todėl šermenyse, bent svarbesniais momentais, dera pabrėžti tikėjimą amžinuoju gyvenimu ir melstis už mirusius.
 
Spalio 31 d. pašventinau naujus Ariogalos gedulo namus. Anksčiau laidojimo apeigoms buvo naudojamas prie bažnyčios šalia gyvenamų pastatų nedidelis medinis namelis. Nauji Ariogalos gedulo namai yra tvarkingi ir savo paskirtimi bene geriausi  Raseinių rajone. Čia teikiamos visos su laidojimu susijusias paslaugos: yra dvi šarvojimo salės, valgomasis, ritualinių prekių parduotuvė.
 
Apie naujų gedulo namų būtinumą Ariogaloje maloniai sutiko pasidalinti mintimis buitinių paslaugų įmonės vadovas Juozas Skamarakas:
„Mano įmonė jau gyvuoja dvylika metų. Pačioje pradžioje įmonė teikė įvairias paslaugas. Po kiek laiko įmonė pradėjo verstis mažmenine prekyba. Mintis pastatyti laidojimo namus kilo 2001 metais. Tam reikėjo rasti vietą, kuri atitiktų keliamus reikalavimus, būtų netoli bažnyčios ir klebonijos. Teko konsultuotis su dabartiniu Ariogalos parapijos klebonu, kun. G. Jankausku, Raseinių raj. vyr. architektu A. Daunora. Buvo rasta labai patogi, parko teritorijoje esanti netoli bažnyčios ir klebonijos tam tinkanti vieta.
 
Darbai prasidėjo 2003 metų birželio mėnesį ir truputi daugiau kaip po metų laiko, 2004 m. spalio 31 d., buvo pašventinti nauji gedulo namai.
 
Jų adresas ir telefonai:
Taurupio g. 13a, Ariogala, Raseinių raj.
Mob. tel. 8-675-02313, 8-675-02311“.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija