Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Susitikimas su ses. Pranciška

2005 01 28 Ariogalos šv.arkang. Mykolo parapijos salėje vyko susirinkimas – seminaras. Dalyvavo Ariogalos pastoracinės tarybos ir sinodinės grupės 23 nariai, ir Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė ses. Pranciška N. Bubelytė FDCI.
 
Sielovados programų koordinatorė ses. Pranciška papasakojo apie Parapijų pastoracinių tarybų bendrųjų nuostatų ruošiamus projektus ir veiklos gaires sekcijų darbe. Parapijos pastoracinė taryba turi atspindėti visos parapijos sudėtį, atsižvelgiant į amžių, profesiją, išsilavinimą, socialinę padėtį ir gyvenamąją vietą.
 
 Koordinatorė supažindino su susirinkimų moderavimo (vedimo) principais, leidžiančiais konstruktyviau bendradarbiauti su parapijų pastoracinėmis tarybomis bei kitomis sielovados grupėmis. Pasakojo apie mokslo ir tobulinimosi svarbą, ypač skirtingų amžių kartų interesų suderinamumą.
 
Ji sakė: „Mokytis reikia visą gyvenimą. Įvairiuose kraštuose, ypač Europoje, suaugę žmones nuolat mokosi, tobulinasi, nors ir baigę universitetus. Jie dalyvauja seminaruose, kursuose, gilina savo žinias ir kelia kvalifikaciją. Mūsų mokslo pabaiga bus tik tai dangaus karalystėje.
 
Ir parapijos bendruomenėje reikia įvairių patirčių. Tas mažas branduoliukas, kurį mes vadiname pastoracine taryba, privalo būti gyvas, kad vieni kitus gerbtų ir mokėtų bendrauti tarpusavyje. Jauni mokėtų priimti vyresniuosius, o vyresnieji mokėtų suprasti jaunimo mintis, poreikius ir tikslus.
 
Reikia mums visiems išmokti dirbti grupėse. Ši veikla, kalbant naujais terminais, yra vadyba. Mes to neatsinešame gimdami. Gimdami mes atsinešame prigimtinį įstatymą. Mes neatsinešame ir supratimo, kaip turime vieni su kitais elgtis, kalbėtis. Žmones per mažai bendrauja. Jie svetimėja. Technologijos, pakeičiančios gyvą bendravimą su žmonėmis, atitolina vienus nuo kitų. Kol žmogus nepatiria, kas yra bloga, tol jis nesupras, kas yra gera.
 
Šiandieninio susitikimo tikslas yra pabandyti pasimokyti organizuoti susirinkimą ir jį vesti arba moderuoti. Žaisime. Žmogus, kai žaidžia, parodo tikrąjį savo veidą.“
 
Pastoracinės tarybos ir sinodinės grupės nariai, susiskirstę į tris grupes, atliko praktinę užduotį. Iš vienuolikos trijų spalvų A4 formato lapų, naudodami žirkles ir klijus, „statė“ aukščiausią, gražiausią ir tvirčiausią bokštą. Kiekvienoje grupėje be pasirinkimo buvo paskirstytos pareigos: direktorius, architektas, dizaineris, stebėtojas ir darbininkai.
 
Viskas, kas sukuriama, prasideda nuo minties impulso. Žmogus negali kurti be pradinės minties, idėjos. Padedant vaizduotei, minčių impulsai buvo nukreipti į konkretų veiklos planą. Kūrybai paskirta valanda ištirpo nepastebimai greitai. Darbo eigoje jautėsi susiklausymas ir tarpusavio darna.
 
Baigtą darbą įvertino  komisija, kuriai vadovavo pastoracinės tarybos pavaduotojas ir kartu Ariogalos miestelio seniūnas A. Valiušis. Visiems girdint komisija objektyviai aptarinėjo atliktus darbus, paskelbė rezultatus ir apdovanojo grupes religinio turinio knygelėmis. Įvertinimai buvo vienbalsiai priimti.
 
Vėliau diskusijas ir bendravimą pratęsėme prie stalo, papuošto bendruomenės narių pagamintais atneštais skanumynais. Kartu dalinomės ir poetinėmis mintimis.
 
Pastoracinės tarybos narys A. Kišonas pasakė eilėraštį „Langai“, sukurtą tą pačią dieną. Buvo šiltais plojimais įvertintas. Antrasis eilėraštis buvo parašytas S. Nėries motyvais, skirtas S. Nėries 100 – sioms gimimo metinėms. A. Kišonas ne tik bažnytiniuose renginiuose, bet ir įvairiuose susitikimuose, kultūriniuose renginiuose atgaivina žmonių širdis vis naujomis poetinėmis mintimis.
 

Per lūžtantį ledą

  Tu bėgai per lūžtantį ledą.
  Tas ledas taip baisiai trapus.
  Atlaikei visą amžiaus tiradą.
  Išdalinusi širdį perpus.
   
  Nusimint ir pavargti nereikia.
  Kas dar mąsto, tave tas supras.
  Parsidavusios širdys tik keikia.
  Iš pavydo tik siunta kažkas.
   
  Tu esi tame diemedžio žiede.
  Jūrate atplauki išdidi.
  Nors jau kitos lakštingalos gieda,
  Bet tu Dūkšto bangelę randi.
   
  Tas žalvarnis vis klykia padangėj.
  Tas malūnas vis sukas lėtai.
  Tą suklupusią tėviškę brangią
  Ir dabar tarp eilučių matai.
   
  Lyja lietūs ir dunda perkūnai.
  Išparduota visa Lietuva.
  Negalvodami drasko jai kūną,
  Bet ir tokia ji vis dar gyva.
   
  Tavo posmuos pavasarį mielą,
  Sužaliavus tai lazdai rudens,
  Jei ne protus, tai širdį ir sielą
  Jie sušildę per amžius gyvens.
   
  Prisiliesiu eilėraščius rankom,
  Ir ne lūpom skaitysiu – širdim.
  Net ir būdamas silpnas ir menkas
  Vis išeisiu kalbėt su tavim.
   
  Nesvarbu, kad per lūžtantį ledą
  Kaip tu bėgai, aš bėgu dabar.
  Bet rytojus pavasarius žada.
  Aš atjosiu ant juodbėrio dar.
 
Suintrigavo mūsų parapijos bendruomenės narys, buvęs mokytojas, poetas V. Šulskis prisipažinęs, kad tik gyvenimo draugės paragintas, išmoko vienintelį savo eilėraštį „Akmuo“, kurį įspūdingai ir paskaitė. Šiuo metu jis puoselėja viltį greit išleisti knyga „Ariogalos mažoji enciklopedija“. Ją išleisti pagelbės seniūnijos parama.
 
Pasibaigus užsiėmimams dalyvavome šv. Mišių aukoje, dėkodami Dievui už šį susitikimą ir kartu turiningai praleistą laiką. Žodžio liturgijoje ses. Pranciška skaitė pirmąjį skaitinį ir giedojo psalmę. Jos angeliškas balsas sklido bažnyčios skliautais į tikinčiųjų širdis.
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija