Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogalos piligrimai

Šiais metais jau trečią kartą Lietuvoje buvo organizuojamos jaunimo dienos. Liepos 24 - 25 d. Lietuvos jaunimo dienos 2004 "Negaliu tylėti" vyko Šiauliuose. Renginyje dalyvavo jauni žmones iš visos Lietuvos vyskupijų parapijų, katalikiškų jaunimo organizacijų, judėjimų, vienuolijų. Dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių apie 5 tūkstančiai jaunimo.

Iš Raseinių dekanato buvo 63 žmones.  Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapiją atstovavo Aiva Bužinskaitė, Roberta Stulginskytė, Aurimas Jocius, Edvardas Kačiulis ir Arnas Lukoševičius. Grupės vadovė - Ariogalos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Marytė Kvietkuvienė.

"Grįžome pavargę, bet kupini gausių įspūdžių, Dievas siuntė gerą orą, o organizatoriai puikų renginį: įdomūs teminiai užsiėmimai, įspūdingas kun. Astijaus pamokslas, smagus koncertas, piligriminis žygis į Kryžių kalną. Viską vainikavo šv. Mišios Kryžių kalne.

Maloniai stebino visur spėjantys padėti savanoriai. Džiaugėmės galimybe pabendrauti su jaunimu iš visos Lietuvos.

Viso renginio metu tvyrojo gera nuotaika, šilta atmosfera", - savo prisiminimais dalinosi grupės vadovė mokytoja Marytė Kvietkuvienė.

Panašiomis mintimis gyvena ir iškilmėje dalyvavusi parapijos jaunimo grupė.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija