Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Laisvės kovotojų susitikimas Ariogaloje

Tradicinis laisvės kovotojų ir tremtinių sąskrydis "Laisvės ugnis - ateities kartoms" šiais metais Ariogaloje vyko jau keturioliktąjį kartą. Ariogalos miestelis rugpjūčio 7 d. tapo laisvės kovotojų ir tremtinių širdimi. Čia lankėsi svečiai iš visų Lietuvos kampelių. Kartu prisiminė skaudžius trėmimus iš Tėvynės, pokario kovas, už laisvę kritusius miškuose ar pražuvusius bei mirusius Sibiro platybėse.

Iškilmės prasidėjo eisena, šventos ugnies ir vėliavos atnešimu į Dubysos slėnį.

Po iškilmingo šventės atidarymo Dubysos slėnio stadione lauko koplytėlėje buvo aukojamos šv. Mišios. Koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kartu šv. Mišias aukojo Raseinių dekanas kun. Juozas Kaknevičius ir Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas.

Pamokslo metu arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sakė: "Gaila, kad daugelis Lietuvos žmonių, iš Dievo rankų gavę laisvės dovaną, ne tiek stengiasi ją įtvirtinti, bet siekia tik savo norų patenkinimo. Kai ką yra tiesiog apsėdęs godumo demonas. Dėl šios priežasties klesti visos visuomeninio gyvenimo piktžolės: korupcija, politikų klystkeliai, dėmesio stoka silpniausiems žmonėms".

Ganytojas kvietė visus gyventi Kristaus mokslo šviesa. Dabar norint kurti normalų gyvenimą reikia ypatingai didelį dėmesį skirti nenykstančiam lobiui, kurį galime įgyti sąžiningu pareigų atlikimu, šeimos vertybių išsaugojimu, ypač tarnavimu Dievui ir žmonėms.

Ganytojas kvietė visus pradėti maldos akciją už Lietuvos ateitį, šia intencija aukoti kiekvieną sekmadienį švenčiamas Mišias ir Komuniją, kalbėti rožančių bažnyčiose ir namuose.

Po šv. Mišių susirinkusius pasveikino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Povilas Jakučionis.

Dar tik atvykus į šventę, leidžiantis nuo kalno, dėmesį traukė apačioje banguojanti marga didžiulė minia ir vėjuje plevėsuojančios vėliavos. Akys iš kart užkliuvo už prasmingo užrašo - "Lietuvos kelias". Kiekvienas užrašo prasmę aiškino savaip. Tai kelias, turintis sujungti praeities vertybes su dabartimi. Tai kelias per nuoširdžią maldą ir gerus darbus išganymo linkme.

Sąskrydyje dalyvavo ne tik kovoję už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, pabuvoję Sibiro tremtyje, bet ir mūsų tautos ateitis - jaunimas. Būtent jiems buvo skirti penktadienio ir šeštadienio vakarai. Iš kaitraus uosio suręstas šventinis laužas laukė savo gerbėjų.

Gamta tą savaitgalį nepagailėjo saulės, šilumos ir netgi karščio.  Vaikams ir kai kuriems tėveliams tikra atgaiva tapo vėsus sraunios Dubysos vanduo.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija