Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

                

Pasitinkant naujuosius mokslo metus

Kiekvienais metais rugsėjo pradžioje Raseinių meno mokykloje vyksta mokslo metų atidarymo iškilmės. Vėl prasideda pažinimo ir žinių kaupimo laikas.

Panašūs mokslo metų minėjimai vyksta ir mokyklos filialuose. Suklega jauni balsai klasėse, užpildo jas jaunatvišku šurmuliu.

 
Šiais mokslo metais Ariogaloje, didžiausiame meno mokyklos filiale, į mokslo metų pradžios šventę pakiliai nusiteikę rinkosi moksleiviai ir jų tėveliai. Visų mokinių veiduose spindėjo džiaugsmas, rankose žydėjo gėlės, o akys ieškojo draugų ir mylimų mokytojų. Pirmą kartą į mokyklą buvo pakviestas ir Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Šventišką nuotaiką palaikė visoje mokykloje skambanti muzika. Per vasarą, pasiilgę vieni kitų, mokiniai atėjo beveik valanda anksčiau, kad spėtų bent kažkiek pasidalinti atostogų įspūdžiais.
 
Permainingas oras šventei nebuvo palankus. Dangumi plaukiojo kamuoliniai lietaus debesėliai, pro kuriuos tik retkarčiais švystelėdavo saulutė. Pakilęs vėjas ir trumpalaikis lietus nieko gero nežadėjo, todėl filialo vedėja Danutė Nedzinskienė visus šventės dalyvius sukvietė į mokyklos vidų.
 
Skambant mokykliniam varpeliui įeina pirmokėliai. Šiemet jų septyni. Norint mokytis muzikos, jiems teko gegužės mėnesį laikyti stojamuosius egzaminus. Pirmokėliams ši šventė įsimintiniausia, nes jie pradeda kelionę į naują, jiems mažai pažįstamą muzikos šalį.
 
Filialo vedėja pristato kiekvieną pirmokėlį, supažindina su jo pasirinktos specialybės mokytoju. Austėja gros akordeonu, Gabrielė ir Karolina – kanklėmis, Justina, Algimantė ir Justė – fortepijonu, Domas – klarnetu.
 
Šventinę nuotaikingą kalbą mokslo metų pradžios proga pasakė Raseinių meno mokyklos direktorius Gintautas Grigalis. Pirmokėlių tėvus perspėjo, kad neišsigąstų, kai pirmi vaikučių išgroti garsai nebus labai mieli ausiai. Kantrybė ir darbštumas, talentas ir pareigingumas – tai savybės, reikalingos norint išmokti groti bet kuriuo instrumentu.
 
Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas visus pasveikino su naujais mokslo metais, kurie jauną žmogų veda žingsnis po žingsnio į naują ieškojimų ir atradimų žemę. Jis sakė, kad graži, harmoninga muzika nuo sielos nuplauna kasdieninio gyvenimo dulkes, taurina jauno žmogaus dvasinį pasaulį, formuoja kilnią asmenybę, ugdo doros daigus, padeda atskleisti mintį, patekti į klausytojo sielą ir puoselėti savyje gėrį.
 
Filialo vedėja Danutė Nedzinskienė, aptarusi su visu mokyklos kolektyvu einamuosius reikalus, džiaugėsi esamais mokyklos auklėtiniais, pasveikino savo kolegas ir visus susirinkusius su švente ir prisiminė šių metų pavasarį, kada buvo pažymimas reikšmingas mokyklos 15 – kos metų jubiliejus.
 
Dabar Ariogalos filiale mokosi 43 mokiniai ir dirba 7 pedagogai. Ariogalos filialas įkurtas 1990 metais mokytojų L. Januševičienės ir N. Juknienės bei direktoriaus G. Grigaliaus iniciatyva. Nuo pat įkūrimo pradžios filialui vadovauja D. Nedzinskienė.
 
Tuomet 45 mokiniams pamokas vedė R. Grigalytė (smuikas), V. Liutkutė (kanklės), D. Spuvilaitė ir D. Nedzinskienė (akordeonas ir teorinės disciplinos), Dž. Banienė (fortepijonas). Per 15 mokyklos veiklos metų joje dirbo J. Veličkaitė, S. Zubavičiūtė, K. Simonavičiūtė, L. Parymud, L. Mažeikaitė. Mokyklą jau baigė 86 absolventai. Nemaža dalis jų toliau tęsia muzikos studijas: R. Kveškevičius, R. Vainoriūtė, N. Rimavičiūtė, A. Skirmantaitė, V. Katinaitė, S. Jurkaitė, R. Bladikytė ir kt.
 
Šiandien, norintys išmokti groti, moksleiviai renkasi fortepijono, kanklių, akordeono, klarneto, saksofono instrumentus. Juos moko kūrybingas ir darbštus mokytojų kolektyvas: D. Nedzinskienė (akordeonas), I. Maslauskienė, Dž. Banienė (fortepijonas), R. Jurkienė (kanklės), D. Raškevičienė (teorija), A. Krištapavičius (klarnetas, saksofonas), L. Viršilienė (projektinė veikla). Filialo moksleiviai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, maratonuose, festivaliuose, koncertuoja visoje Lietuvoje. Nemažai koncertų surengta Ariogalos miesto kultūros centre, Ariogalos šv.arkang. Mykolo bažnyčioje, darželyje, mokyklose, o tradiciniais tapę kalėdiniai koncertai sukviečia ne tik tėvelius ir šeimos narius, bet ir rajono bendruomenės klausytojus, neabejingus muzikos menui. Koncertuoja ir solistai, ir mokyklos meniniai kolektyvai: akordeonininkų (mokyt. D. Nedzinskienė) ir kanklininkų (mokyt. R. Jurkienė) ansambliai, fortepijoniniai duetai, bei mokyklos chorai : jaunučių (paruošiamasis) (vadovė D. Raškevičienė) ir jaunių (vadovė I. Maslauskienė).
 
Kanklių klasės moksleiviai didžiuojasi savo pasiekimais respublikiniame J.Švedo jaunųjų atlikėjų konkurse: A. Aksomaitytė, I. Kringelytė – II turo dalyvės, S. Jurkaitė - III turo laureatė 2001 metais ir 2003 metais, 2005 metais – G. Kurpavičiūtė III turo dalyvė. 2006 metais K. Kartanaitė ir S. Brazinskaitė Panevėžyje vykusiame tautinių instrumentų konkurse laimėjo III laipsnio diplomą. Kanklių ansamblis jau 8 metus koncertuoja respublikiniame festivalyje „Klonių aidai“ (Kaunas).
 
Jaunių choras dalyvauja Ariogalos , Raseinių moksleivių bei miesto meno šventėse, festivaliuose: sakralinės muzikos „Tau, Viešpatie“ (Kaltanėnai), respublikinis muzikos festivalis „Gija“ (Rokiškis) 2005 metai. Taip pat rengia bendrus projektinius koncertus su kitų mokyklų chorais: Kauno Panemunės vid. m-kla 1998 m., Šilalės muz. m-kla, Kaltanėnų filialas 2005 m.
 
Kauno filharmonijoje, J. Gruodžio konservatorijoje rengiamuose pianistų, akordeonininkų maratonuose, sėkmingai dalyvavę mokyklos auklėtiniai A. Skirmantaitė, S. Žiaukaitė, E. Neverdauskaitė, L. Katinas, M. Liakas, A. Jankauskas.
 
Mokykloje taip pat vystoma tarptautinė veikla. 2005 m. Ariogaloje, meno mokyklos filiale lankėsi svečiai iš Lenkijos, Mlawos muzikos mokyklos. Ariogaliečiams jie padovanojo profesionalų klasikinės muzikos koncertą, surengė atviras pamokas. Mlaviečiams suorganizuotos pažintinės kelionės po Lietuvą : Vilnių, Trakus, Šiluvą, Tytuvėnus. Taip ir užsimezgė draugystė. Filialas ruošiasi atsakomajam vizitui.
 
Mokyklos pedagogai ir mokiniai yra dėkingi filialo veiklą remiantiems verslininkams D. ir R. Čeičiams, L. Veličkienei, J. Skamarakui, A. Masaičiui, taip pat N. Vitkauskienei, R. Simokaitienei.
 
Šiemet Ariogalos filiale bus vykdomas mokslinis – eksperimentinis muzikinės raiškos projektas (mokyt. L. Viršilienė). Juo bus siekiama instrumentinio muzikavimo pamokas tobulinti emociogeninių – muzikinių vaizdinių pagalba, integruojant ir kitus menus: tapybą, fotografiją, ugdymo procese naudojant šiuolaikines technologijas –  kompiuterį, sintezatorių, multimedijos įrangą.
 
Filialas vis plečia savo veiklą, ieškodamas naujų idėjų užtikrinančių dar kūrybiškesnį darbą, tuo siekdamas vis augančio ir stiprėjančio būsimųjų jaunųjų atlikėjų profesionalumo.
 
Keletas minčių ir apie Raseinių muzikos mokyklą bei kitus meno mokyklų filialus.
 
Raseinių muzikos mokykla įkurta 1959 metais. Tuomet mokykloje gyveno ir dirbo pirmasis direktorius A. Butkus, mokytojai V. Ilčiukaitė ir A .Šturma. Mokėsi 60 moksleivių. Mokyklai yra vadovavę G. Namavičiūtė, A. Paulavičius, A. Jurgilas, B. Stirbys, o nuo 1981 – ųjų mokyklai sėkmingai vadovauja G. Grigalis, pavaduotoja –  B. Galdikienė. Mokykloje mokoma ne tik muzikos, bet ir teatro meno, choreografijos, todėl nuo 1995-ųjų ji vadinama meno mokykla. Mokyklą jau baigė virš 1000 absolventų. Tarp jų – kompozitorius A. Martinaitis, vokalistė R. Tarosaitė, aktorė I Kvietkutė, KU dėstytojas B. Mūras, koncertmeisterės A. Bačkauskaitė ir V. Matjošaitytė.
 
Šiandien Raseinių meno mokykloje mokosi 350 moksleivių, dirba 46 pedagogai. Įkurti 4 mokyklos filialai (Ariogaloje, Girkalnyje, Viduklėje, Šiluvoje), susibūrę 11 koncertuojančių kolektyvų, kurie yra atstovavę Lietuvai Lenkijoje, Vokietijoje, Estijoje, dalyvavę tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje. Nuo 1980 – ųjų daugiau nei 40 moksleivių tapo įvairių konkursų laureatais ir diplomantais. Tradiciškai dalyvaujama B. Dvariono, J. Švedo, J. Pakalnio, „Gradus ad Parnassum“, „Dainų dainelės“ konkursuose, J. Gruodžio, „Baltosios varnelės“ ir kt. festivaliuose. Kas antri metai Raseiniuose vyksta respublikinis teatrų festivalis „Svajoklio dienos“.  Mokykla vykdo aktyvią koncertinę – meninę veiklą. Per metus meniniai mokyklos mokinių kolektyvai ir solistai rajono visuomenei surengia daugiau nei 80 koncertų. Mokyklos mokiniai ir mokytojai sėkmingai bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio meno mokyklomis. Nuolat organizuojami profesionalių atlikėjų koncertai, meistriškumo kursai. Mokytojai tobulina savo profesinę kompetenciją rengiamuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, ruošia metodinius darbus, veda atviras pamokas.
 
Keturi meno mokyklos filialai taip pat aktyviai įsilieja į rajono koncertinę – meninę veiklą. Viduklės filialas garsėja savo folkloriniu ansambliu „Taduja“ (vadovė L. Skirmutienė) bei vokaliniu –  instrumentiniu ansambliu (vadovas V. Kveselis). Šiame filiale mokosi 17 moksleivių, dirba 3 pedagogai. Girkalnio filiale mokoma groti akordeono (M. Pečiulis) ir fortepijono (R. Gudžiūnienė) instrumentais, mokosi 8 mokiniai. Šiluvoje įsteigtame filiale 5 mokinius fortepijono instrumentu moko M. Miliauskaitė.
 
Parengė Ingrida Maslauskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2019 07 31
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija