Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

                            "Pakilkit baltais angelais"

Gyvenime dabar – balto angelo laikas. Atėjo jis su ilgiausiomis naktimis ir niūriausiomis dienomis, kad vienos taptų trumpesnės, o kitos šviesesnės. Ir bus iki šv. Kalėdų. O gal ir ilgiau. Tačiau pavasariop išnyks. Užleis vietą pavasariui. Kitam laikui, kitai nuotaikai.

Kas yra Kalėdos? Kur slypi jų stebuklas? Išganytojas gimė, jo paties žodžiais tariant, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apsčiai jo turėtų (Jn 10,10). Tą Kristaus atėjimo tikslą šv. Paulius išreiškia kitais žodžiais. Jis sako, kad Kristus atėjo į pasaulį tam, kad patrauktų prie savęs, kas yra danguje ir žemėje; atėjo, kad atnaujintų visa, kas, amžiams bėgant, žmonių buvo užmiršta ir iškreipta. Tai nuostabi dieviškojo gailestingumo ir meilės šventė.
 
Tai metas, kada iš parduotuvių lentynų stebuklingai dingsta, kaip atrodė, niekam nereikalingi daiktai ir nori ar nenori tampi kažkoks... laimingas. Tos laimės priežastis – kiekviename iš mūsų. Todėl niekada neturime pamiršti, kad mes visi esame Dievo vaikai, privalantys atlikti kilniai savo misiją šiame gyvenime.
 
2006 m. gruodžio 10 – ąją Ariogalos kultūros namuose bendrame Kalėdiniame koncerte „Pakilkim baltais angelais“ dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos miesto švietimo įstaigos.
 
Koncertą organizavo mokytojų vokalinis tercetas „Dolce“: Laimutė Neverdauskienė, Džiuljeta Banienė ir Lilijana Šimkūnienė.
 
Nėra vienintelio kelio į muzikos pasaulį. Žmonės, pajutę savyje galią ir norą (pašaukimą) būti tokioje kelionėje kitų vadovais, intuityviai renkasi savo širdžiai mielesnius kelius ir veda vaikus į muzikos pasaulį.
 
Ačiū visiems vadovams, kurie rengė koncerto dalyvius tokiam puikiam renginiui.
 
Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo mokytojai Džiuljeta Banienė, Danutė Nedzinskienė, Ramunė Jurkienė, Arūnas Krištopavičius parengė mokinius, kurie atliko instrumentinius kūrinius pianinu, akordeonu, kanklėmis bei klarnetu.
 
Koncerte dalyvavo ir Ariogalos miesto vaikų darželio mažosios solistės: Gerda Ališauskaitė, Miglė Paulauskaitė, Evelina Marijošiūtė ir Laura Sungailaitė. Mergaites koncertui parengė jų mokytoja Rita Grubliauskienė.
 
Folklorinis ansamblis „Giesmelė“, vadovaujamas mokytojos Laimutės Neverdauskienės, ir solistė Edita Neverdauskaitė labai gražiai atliko lietuvių liaudies dainą „Eisim, mergelės“.
 
Puikiais šokiais sužavėjo Ariogalos vidurinės mokyklos liaudies šokių kolektyvas, vadovaujamas Marytės Kvietkuvienės ir Ariogalos pradinės mokyklos trečios klasės šokėjų grupė, vadovaujama mokytojos Nijolės Juknienės.
 
Didelį indėlį į šventinį koncertą įnešė mokytojos Lilijana Šimkūnienė ir Džiuljeta Banienė. Jų parengti dainorėliai tikrai pradžiugino kiekvieną.
 
Johan Wolfgan Goete rašė: „Kas muzikos nemėgsta, nevertas žmogaus vardo, kas ja tik mėgaujasi, tėra tik pusiau žmogus. Tikras žmogus yra tas, kuris muzikuoja“.
 
Visiems nuoširdus ačiū!
 
Rėmėjai:
 
Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas;
Ariogalos parapijos „Caritas“, vadovė Elytė Vaičiulienė;
verslininkai Vaida ir Juozas Skamarakai;
verslininkai Stasė ir Kęstutis Anusevičiai;
verslininkė Lina Veličkienė;
Ariogalos miesto seniūnija, seniūnas Albertas Valiušis;
dailininkė Lijana Dapkutė.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija