Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

TFP viešnagė Ariogaloje

Rugpjūčio 31 d. 10 val. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčią aplankė tarptautinės katalikiškos tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos delegacija, sutrumpintai TFP.

Ariogalos parapijos Carito darbuotojos gėlių puokštėmis papuošė šventoriaus taką, kartu degančiom žvakutėm bažnyčios didžiąją navą. TFP organizacijos atstovai iškilmingai procesijoje į bažnyčią įnešė Fatimos Marijos statulą ir pastatė presbiterijoje ant gėlėmis papuošto stalelio.

Prieš šv. Mišių auką jie giedojo Marijos valandas. Šv. Mišių metu žodžio liturgijoje gausiai susirinkusiems tikintiesiems papasakojau apie TFP organizacijos istoriją, veiklą ir jos misiją Lietuvoje.

Tai pirmoji tarptautinė organizacija konkrečiais veiksmais bandžiusi padėti Lietuvai 1990 metais, kai po nepriklausomybės atkūrimo Rusija vykdė ekonominę blokadą. TFP organizacijos nariai per 130 dienų po peticija, reikalaujančia pripažinti lietuvių tautos teisę į valstybingumą, 26 pasaulio valstybėse surinko 5,3 mln. parašų. Tai didžiausias surinktų parašų skaičius pasaulio istorijoje.

TFP pasisako prieš socializmą ir komunizmą kaip sistemas, griaunančias tris vertybes: tradicijas, šeimą ir nuosavybę. Tradicijos - visa tai, kas daro mus tauta: kalba, papročiai, tikėjimas. Kiekviena tauta, kuriai leido Dievas atsirasti, turi teisę į savarankiškumą, į išlikimą. Šeima - kiekvienos tautos egzistavimo pagrindas. O nuosavybė - kiekvienos šeimos materialaus egzistavimo pagrindas. Organizacijos vėliava raudona - raudona su aukso spalvos liūto, pasirengusio kovai, simboliu. Didžiausias žmogaus priešas - nuodėmė.

TFP organizacijos atstovai kasmet aplanko Lietuvą, atsiveždami su savimi Fatimos Marijos statulą. Susitikę su Lietuvos žmonėmis, jie kartu meldžiasi, prašo Dievo Motinos globoti mūsų Tėvynę. Jie noriai dalyvauja susitikimuose mokyklose, lanko ligonines, senelių namus. Delegacijoje būna įvairių valstybių ir profesijų dažniausiai jauni žmones, kuriuos vienija katalikų tikėjimas, pamaldumas Dievo Motinai, meilė žmogui ir noras padėti Lietuvai dvasinio atsinaujinimo kelyje.

Po šv. Mišių kartu giedojome Švč. M. Marijos litaniją, vyko Švč. Sakramento adoracija.

Išnešant Fatimos Marijos statulą iš bažnyčios, žmonės ją lydėjo iki gatvės, kiti bučiavo Marijai kojas. Prieš įnešant Fatimos Marijos statulą į bažnyčią uždėjau ant galvos jai karūną ir ant rankų rožančių, o po apeigų prie mašinos nuėmiau karūną ir rožančių. Su džiaugsmu ir meile tikintieji bendravo su svečiais, gavo dovanų po TFP kalendorių - 2005.

Tarptautinės katalikiškos tradicijų šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos sudėtyje dalyvavo Benno Hofschulte (Vokietija), Felipe del Campo (Santa Kruz Čili), Roman Bauhoper (Austrija), Plinio Antonio Rodrigues (Brazilija), Roberto Bertogna (Italija), James Bascom (JAV) ir kiti.

Vizito Lietuvoje metu delegaciją globoja Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Antanas Račas ir Krikščioniškosios kultūros instituto generalinė direktorė Rita Blinstrubienė.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija