Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Piligriminės kelionės į Šiluvą

Garsieji Dievo Motinos Švč. M. Marijos Gimimo garbei skirti tradiciniai atlaidai Šiluvoje prasidėjo rugsėjo 8 - ąją ir baigėsi rugsėjo 15 - ąją. Pagrindinė atlaidų metų intencija, kad per Eucharistijos metus, prasidėsiančius spalį, dar labiau pamiltume Eucharistinį Jėzų.

Jau nuo XVII amžiaus į Šiluvą eina maldininkų procesijos. Rugpjūčio 29 d., į Šiluvą ėjo tradicinės piligrimų procesijos iš Tytuvėnų ir Raseinių pusės (nuo Katauskių gyvenvietės prie Dubysos slėnio). Vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, iš Tytuvėnų - Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Eisenoje dalyvavo ir Ariogalos parapijos sinodinės grupės ir Carito nariai (iš viso 19 žmonių). Kartu buvo nešama Ariogalos Šv. arkang. Mykolo parapijos vėliava. Arkivyskupas S. Tamkevičius buvo sužavėtas mūsų parapijos praktiška ir gražia vėliava.

12 val. Šiluvos bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios už tremtinius ir visus kentėjusius už laisvę. Pamokslo metu arkivysk. S. Tamkevičius sakė: "Mūsų kelionės į Šiluvą - tai Dievo Motiną mylinčių žmonių piligriminių žygių tęsinys. Jau daug amžių piligrimai keliauja į Šiluvą, garsėjančią Dievo malonėmis. Piligriminės kelionės primindavo, kad šioje žemėje žmogus neturi pastovaus būsto, bet eina į amžinuosius Tėvo namus".

Jau tradicija tapo per Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje susitikti Kauno arkivyskupijos jaunimui, paliudyti bei stiprinti savo tikėjimą, išgyventi Kristaus bendrystę, pabūti kartu su visais.

Ta proga rugsėjo 12 - ąją (sekmadienį) į šeimų, vaikų ir jaunimo dieną vyko ir Ariogalos Šv. arkang. Mykolo parapijos jaunimas, vadovaujant Ariogalos vidurinės mokyklos tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei.

Ji maloniai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais:

"Išaušo nuostabus rugsėjo dvyliktosios rytas. Kaip ir kasmet jaunimo žygio į Šiluvą dalyviai rinkomės vaizdingame Dubysos slėnyje. Su džiugesiu sutikome pažįstamus ir bičiulius iš kitų parapijų bei mokyklų. Sustiprinti Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus nuoširdaus sveikinimo žodžio ir palaiminimo, leidomės kelionėn. Skambėjo jaunimo giesmės, Rožinio malda, buvo laiko pamąstyti apie savo gyvenimo kelią. Jaunimėlio neišgąsdino net iš dangaus siunčiamas lietus. Juk reikia patirti sunkumus, kad vėliau dar labiau džiaugtumeisi saule. Ji nuostabiai šildė Šv. Mišių metu, tai tarsi dar viena dangaus dovana piligrimams atvykusiems ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos bei Prancūzijos. Bet svarbiausia buvo širdžių šiluma ir vienijanti malda prie Švč. M. Marijos.

Jaunimo diena buvo puikiai organizuota, vyko daug įvairių užsiėmimų grupių: Šiluvos šventės istorija; Ką reiškia šlovinti ...?; Pantomima; Krepšinio 3x3 varžybos Kauno arkiv. krepšinio komandos taurei laimėti; Pokalbių grupelė "Marija, Ji irgi svarstė"; LUX; Išpažintis Šiluvos bazilikoje.

"Dalyvavome Pantomimos grupelėje, buvo labai įdomu", - sako Aura ir dvi Giedrės. Anetai - džiugu matyti "Line dancing" grupę, juos jau buvo sutikusi Šiauliuose Jaunimo dienų metu. Vaikinus, žinoma, labiausiai traukė krepšinis. Pergalės džiaugsmas - visų džiaugsmas.

"Džiaugsmingai ir pakylėtai išgyvenome kartu dar vieną Dievo palaimintą dieną. Už tai nuoširdžiai dėkojame piligriminės kelionės organizatoriui Ariogalos parapijos klebonui kun. G. Jankauskui ir Ariogalos miestelio seniūnui A. Valiušiui, parūpinusiam nemokamai transporto priemonę".

Vėliau Ariogalos vidurinės mokyklos kieme ir man teko pabendrauti su vykusiu parapijos jaunimu piligriminėje kelionėje į Šiluvą. Jaunų žmonių širdys gyveno gražiais prisiminimais ir įspūdžiais, kurie liks atmintyje ilgam.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija