ŠVENTOJO TĖVO PAMOKSLAS ŽODŽIO LITURGIJOJE ŠILUVOJE (1993 m. rugsėjo 7 d.)


ŠV. MIŠIOS ATLAIDŲ METU

  8 ir 9 val. – Apsireiškimo koplyčioje
  10 ir 18 val. – Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
  12 val. aikštėje prieš baziliką pagrindinės   šv. Mišios ir Švč. M. Marijos litanija
 


ROŽANČIAUS MALDA
 
10 val. – Apsireiškimo koplyčioje
  17 val. – procesijoje iš koplyčios į baziliką

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
  bazilikoje –
po vakarinių šv. Mišių
  iki 21 val., kasdien
(išskyrus rugsėjo 14 d.)
  rugsėjo 13-ąją – nuo 19 val. per visą naktį

LITURGINĖ KATECHEZĖ
  11.30 – 11.55 aikštėje prieš baziliką
 
(veda kun. Artūras Kazlauskas)

Bazilika atlaidų metu atvira nuo 6 iki 22 val.

Informacija chorams, nusprendusiems giedoti Šiluvos atlaiduose >>

 

 

Šiais metais Šiluvos atlaidai sutampa su kita mūsų tautai brangia data - lygiai prieš 10 metų Lietuvos žeme vaikščiojo Popiežius Jonas Paulius II. Jis meldėsi drauge su mumis, drąsino mus, spaudė mūsų rankas, laimino mus, Jo širdies troškimai apkabino visų mūsų viltis ir troškimus, Jo žodžių gelmė buvo prigludusi prie mūsų tikrovės, dar taip neseniai vergystėje gyvenusios, bet išsilaisvinti troškusios tautos.

Šiluvos šventovė buvo paskutinioji Popiežiaus viešnagės Lietuvoje vieta. Vienoje Švč. M. Marijos šventovėje jis pradėjo šį savo vizitą, kitoje užbaigė. Tai buvo Aušros Vartai ir Šiluva...

Dievo Motina yra ne tik mūsų dangiškoji Globėja, bet ir kiekvieno įvykio atnaujintoja - ji gali padėti prisiminti ne tik taip nesenus, tačiau mūsų atmintyje jau, regis, beblėstančius įvykius, bet ir tai, kas mūsų patirčiai gali būti nauja, nors iš tiesų jau seniai esti Bažnyčios - Mistinio Kristaus Kūno lobyne.

Grįžimo prie tikėjimo šaknų ženklu gali tapti ir Šiluvos dvasinio centro pašventinimas bei atidarymas pirmąją atlaidų dieną. Todėl šių metų Šiluvos atlaidai skiriami Popiežiaus vizito paminėjimui, o baigtas statyti dvasinis centras bus paženklintas Jono Pauliaus II vardu.

Dalyvaudami Šiluvos atlaiduose prašykime, kad Mergelė Marija primintų, iš užmaršties prikeltų visus šiuos įvykius mūsų tikėjimo sustiprinimui. Kartu melskime Jos motiniškos palaimos rengiantis Kauno arkivyskupijos Sinodui, atnaujinant ar iš naujo kuriant parapijų bendruomenes, tobulinant bet kurios srities sielovadą, o kiekvienam asmeniškai - tikro atsinaujinimo, siekiant meilės tobulumo. Juk tai mums Dievo Sūnus mirtimi ant Kryžiaus ir garbingu Prisikėlimu paliko šventumo pavyzdį. Už jį padėkokime ir Jėzaus Motinai!
 

 

Plačiau apie Šiluvą >>

 

 

 

 

 

Papildoma informacija:
  Kauno arkivyskupijos kurija, tel. (37) 40 90 26, kurija@kn.lcn.lt;
  Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonija,
  tel. (428) 4 31 90, m. tel. (612) 5 69 38,
el. paštas: siluva@kaunas.lcn.lt
  internete: kaunas.lcn.lt/siluva2003

 
     
 
rugsėjo 7 d.
sekmadienis
PADĖKOS DIENA >>

 
rugsėjo 8 d.
pirmadienis
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ >>
 
rugsėjo 9 d.
antradienis
LIGONIŲ DIENA >>
 
 
rugsėjo 10 d.
trečiadienis
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ
DIENA >>

 
rugsėjo 11 d.
ketvirtadienis
POLICIJOS IR TEISĖTVARKOS DARBUOTOJŲ DIENA >>
rugsėjo 12 d.
penktadienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA >>
 
rugsėjo 13 d.
šeštadienis

VAIKŲ IR JAUNIMO
DIENA >>

 

rugsėjo 14 d.
sekmadienis
ŠEIMŲ DIENA >>
 
 
 
 
Daugiau apie Šiluvą ir atlaidus >>>
Religijos paveldas
| Kauno arkivyskupija | English www.lcn.lt
Šiluvos dvasinio centro projektas
kaunas.lcn.lt
 
 
 
 
  © Katalikų interneto tarnyba, 2003
kit@lcn.lt   
© Kauno arkivyskupijos kurija, 2003
 info@kn.lcn.lt