Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

KALENDORIUS ir NUORODOS

Kalendorius

2024 m. kalendorius JPG

2023 m. kalendorius JPG
2022 m. kalendorius JPG
2021 m. kalendorius JPG
2020 m. kalendorius JPG
2019 m. kalendorius JPG
2018 m. kalendorius JPG
2017 m. kalendorius PDF
2016 m. kalendorius JPG
2015 m. kalendorius JPG
2014 m. kalendorius JPG
2013 m. kalendorius JPG
2012 m. kalendorius JPG
2011 m. kalendorius JPG
2010 m. kalendorius JPG
2009 m. kalendorius JPG
2008 m. parapijos kalendorius PDF

Nuorodos

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
www.katalikai.lt

Lietuvos Vyskupų Konferencijos svetainė
lvk.lcn.lt

Bernardinai.lt

Įvairios religinės svetainės
http://www.katalikai.lt/index.php?id=36

Kauno akivyskupijos II Sinodo NUTARIMAI http://kaunas.lcn.lt/sinodas/files/File/pdf/kn_sinodo_nutarimai.pdf

Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindinė spauda internete
www.lkbkronika.lt

Katalikų Bažnyčios katekizmas:
katekizmas.lcn.lt

Pro Deo et Patria (Apie partizanus)
www.partizanai.org

Už Dievą ir tėvynę“ (Mons. A. Svarinsko tinklaraštis)
www.prodeoetpatria.lt

Kun. Kęstučio Briliaus www
www.kapelionas.lt

„Laiškai lietuviams“
www.laiskailietuviams.lt

Informacija ir aktualijos:
www.skrynia.lt

Jėzuitų svetainė
www.jesuit.lt

Šventos vietos ir piligrimystė
www.piligrimukelias.lt

Lietuvos Kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda
www.lcn.lt/paveldas2000_relig/all/_index.htm

Lietuva panoramose
www.panoramas.lt

Lietuviškos Vatikano laidos
www.radiovaticana.org/lituano/

Lietuvos laiku (GMT+3)
SW
MW (tik Romoje)
20.20
11715,9585 kHz
1611 kHz
06.40
7345, 6185 kHz
1260 kHz
06.10 laidas retransliuoja Vilniaus radijo II programa
  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija