Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASTORACINĖ TARYBA

II Vatikano santarybos priimtame dekrete apie pasauliečių apaštalavimą yra toks nurodymas: "Vyskupai, klebonai ir visi kiti kunigai bei kunigai vienuoliai teturi prieš akis, kad teisė ir pareiga apaštalauti priklauso visiems tikintiesiems, tiek dvasininkams, tiek ir pasauliečiams ir kad Bažnyčios statyboje taip pat ir pasauliečiams priklauso sava dalis. Todėl tegu broliškai su pasauliečiais dirba Bažnyčioje ir vardan Bažnyčios" (II Vatik. sus. nut. psl. 369, 1968).

Vadovaujantis Kauno arkivyskupijos II sinodo 180 straipsnio nuostatomis pastoracinės tarybos sudėtis patvirtinta Kauno arkivyskupo metropolito dekretu (2017 m. lapkričio 24 d., Nr. 268) 5 metų laikotarpiui.

Pastoracinės tarybos veikla tvarkoma pagal bendrąsias Kanonų teisės nuostatas, Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus ir Kauno arkivyskupijoje galiojančius vietinės teisės potvarkius. Kiekvieną mėnesį vyksta pastoracinės tarybos susirinkimai aktualiais parapijos gyvenimo reikalais.

Tarybos pirmininkas - klebonas kun. Gintautas Jankauskas.

Pastoracinės tarybos nariai

 1. Jurgita Jakštienė (g. 1975)
 2. Vytautas Juškevičius (g. 1960)
 3. Meilutė Karaktinavičienė (g. 1957)
 4. Gėnė Kringelienė (g. 1942)
 5. Dalia Kundratavičienė (g. 1966)
 6. Valerija Mongirdienė (g. 1950)
 7. Svajūnas Nasvickas (g. 1966)
 8. Laimutė Neverdauskienė (g. 1966)
 9. Jonas Norkus (g. 1956)
 10. Juozapas Parniauskas (g. 1962)
 11. Dalia Petkevičienė (g. 1962)
 12. Teresė Plisienė (g. 1949)
 13. Aloyzas Sadauskas (g. 1969)
 14. Vilma Šablauskienė (g. 1964)
 15. Zenonas Šolys (g. 1959)
 16. Albertas Valiušis (g. 1946)


Parapijos ekonominė taryba

Antanas Siudikas, Jonas Norkus, Alvydas Banys, Stasys Plisas.

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija