Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

                
 

Raseinių dekanato parapijų piligriminė kelionė į Šiluvą

2007 m. spalio 13 – ąją, Marijos dieną, Šiluvoje rinkosi piligrimai iš visos Lietuvos bei Raseinių dekanato. Pastarojo tikintieji pratęsė piligriminius žygius, į kuriuos kiekvieną mėnesį išsirengia vis kito arkivyskupijos dekanato maldininkai taip dvasiškai ruošdamiesi Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui.
 
Viena projekto iniciatorė, tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė, ragino moksleivius domėtis tikinčiųjų renginiais ir aktyviai dalyvauti piligriminiame žygyje. Pedagogės pastangos davė rezultatą – ankstų šeštadienio, spalio 13-osios rytą prie Ariogalos miestelio vidurinės mokyklos būriavosi grupelė mokinių.
 
Džiugu, kad į piligriminį žygį išsiruošė ne tik jaunimas, bet ir vyresnės parapijos moterys. Taip įrodėme, kad tikinčiųjų renginiai įdomūs tiek jaunesnei, tiek vyresnei kartai.
 
Aštuntą valandą ryto pajudėjome link Šiluvos miestelio, kur vyko šventinės apeigos. Maždaug devintą valandą pasiekėme miškelį, esantį netoli Šiluvos, ir iškėlę Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos vėliavą, įsitraukėme į piligriminį žygį iki Šiluvos Apsireiškimo koplyčios. Nustebino ir nudžiugino parapijų žmonių aktyvumas – nors oras nešildė, tikinčiųjų eisenoje buvo tikrai nemažai.
 
Pirmiausia dalyvavome Šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje. Mišiose dalyvavo tikrai daug žmonių, vos tilpome i koplyčią. Visą Mišių laiką jautėme neapsakomą sielos ramybę ir begalinį jaukumą. Buvo gera atitrūkti nuo kasdieninių darbų mokyklos suole ir bent kelioms valandoms pasinerti į ramybę ir tikėjimą, pabūti su savo mintimis ir Dievu. Paklausti, kaip jiems patiko piligriminis žygis, dalyviai negailėjo komplimentų išvykai. „Puikų įspūdį man paliko Šv. Mišios, vykusios Apsireiškimo koplyčioje – žmonių rimtis, ryšys su Dievu tiesiog sužavėjo. O kur dar koplyčios išorinis bei vidinis grožis... Ypač patiko sienos, išpuoštos freskomis, vaizduojančiomis svarbiausius Šiluvos įvykius.“ – susižavėjusi kalbėjo aštuntos klasės mokinė Vaiva.
 
Iš tiesų Apsireiškimo koplyčia mus sužavėjo savo grožiu. Pastatas iš tolo traukia akį savo didingumu ir įdomia konstrukcija. Tačiau koplyčia didinga atrodo tik iš išorės. Viduje ji paprasta, ir tuo pačiu labai graži. Tikriausiai tai buvo įdomiausia koplyčia, iš visų mano matytų. Koplyčios viduje, ant žymiojo apsireiškimo akmens pastatytas altorius. Altorius beveik koplyčios centre, jį galima apeiti, tad daug maldininkų, prašydami Dievo malonių, apie jį eina keliais.
 
Vėliau turėjome galimybę lankytis Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje, kur vyko Švč. Sakramento adoracija ir Šv. Mišios.
 
Po kupinos įspūdžių dienos išvykome namo pakylėtos nuotaikos. Šventinės apeigos praplėtė mūsų dvasinį akiratį, ir aš tikiu, kad dauguma žygio dalyvių iš Šiluvos išvažiavo su viltimi dar ne kartą pakartoti piligriminį žygį. Belieka padėkoti svetingajai Šiluvai, piligriminio žygio globėjui mūsų parapijoje klebonui kun. Gintautui Jankauskui bei tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei.
 
Ieva Lapkauskaitė, 10c klasė
Ariogala
 
  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija