Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

        "Šitas yra mano mylimas Sūnus“

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11,28).

Žodis Eucharistija kilęs iš graikų kalbos, reiškiantis dėkojimą. Tai krikščionių kulto aktas – šv. Mišios drauge su Komunijos sakramentu.

Eucharistiniai kongresai yra Katalikų bažnyčios renginiai, kurių vienas iš svarbiausių ritualo momentų yra Eucharistijos garbinimas.

Artėjant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 – ųjų metų jubiliejui, Raseinių dekanatas balandžio 26 – 27 dienomis organizavo Eucharistinį kongresą „Šitas yra mano mylimas Sūnus“.

Smagu buvo stebėti, kaip gausiai jaunimas šeštadienį rinkosi į kaimo turizmo ir poilsio sodybą „Pakalnė“ prie Dubysos. Kiekvienas gavo Raseinių dekanato Eucharistinio kongreso dalyvio knygelę. Iš čia 14 val. 30 min., vadovaujant kunigui A. Alminui, prasidėjo piligriminis žygis į Šiluvą.

Piligrimai atvykę į Šiluvą pasirinko veiklos sritį, pabendravo, susipažino. Vėliau vyko Švč. Sakramento adoracija.

Vakare susirinkusieji turėjo progos pamatyti Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro „Svajoklis“ spektaklį „Auksinė žuvelė“ (scenarijaus autorė ir režisierė A. Damašauskienė).

Po spektaklio buvo išklausytos šv. Mišios, po kurių vyko draugiška agapė. Jaunimo grupės jos metu išradingai ir su meile Viešpačiui prisistatė, iš kur atvykę, ką nuveikę.

Visą šeštadienį pamaldos vyko ir Raseinių parapijos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Didelių įspūdžių, meilės ir Viešpaties palaiminimo susilaukė ir tie, kurie į bažnyčia Raseiniuose susirinko šeštadienio vakare. Dalyvaujant Raseinių dekanato ir kitiems kunigams, vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino bažnyčioje įrengtą naują marmurinį altorių, prie kurio buvo aukojamos šv. Mišios.

Sekmadienį dvasininkija kartu su maldininkais iš bažnyčios pradėjo eiseną – procesiją Raseinių miesto gatvėmis. Visi maldininkai buvo gavę baltas ar mėlynas skareles su Eucharistijos simboliu. Tas skareles jie užsidėjo ant kaklo. Plazdant bažnytinėms vėliavoms, giedant giesmes, buvo aplankytos stotys – laikini altoriai, prie kurių buvo skaitomi šv. Rašto skaitiniai, meldžiamasi.

Kai procesija grįžo į bažnyčią, vyskupas J. Ivanauskas, talkininkaujant kitiems kunigams, aukojo šv. Mišias.

Po šv. Mišių visų laukė staigmena – šventinė tikinčiųjų agapė bažnyčios šventoriuje. Caritas parengė stalus valgiais, kuriuos vyskupas pašventino. Užkandžiautojams maloniai koncertavo Sujainių kultūros namų instrumentinis – vokalinis ansamblis.

Šis kongresas niekada neišblės iš jame dalyvavusių širdžių – jas pripildė Dieviškosios Trejybės meilė.

Steponas Miltenis
  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija