Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

    Raseinių Dekanato Eucharistinis kongresas

2008 m. balandžio 26-27 dienomis vyko Raseinių Dekanato Eucharistinis kongresas. Tai ypatingas įvykis Raseinių dekanate. Švęsdamas Eucharistiją kiekvienas tikintysis patiria vienybę su Dievu bei vienas su kitu, išgyvena tikėjimo slėpinius. Tuo galėjome įsitikinti ir mes, 2008 balandžio 26 išvykę į šią ypatingą tikinčiųjų šventę.

Esame dėkingi Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui kunigui Gintautui Jankauskui už rūpestį ir globą organizuojant kelionę. Taip pat dėkojame Ariogalos gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui geranoriškai padėjus gauti transportą.

Mūsų grupės moksleivių vadovaujamų tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės, kelionė į Eucharistinį kongresą prasidėjo šeštadienio saulėtą rytmetį. Visi rinkomės prie Ariogalos gimnazijos. Trumpai pasiruošėme kelionei: suderinome gitaras prieš meditacinę valandą Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, išsidalinome Raseinių dekanato Eucharistinio kongreso skareles, lankstinukus su šventės programa. Džiugesys ir šypsenos. Jautėme, kad ši diena ypatinga, pripildyta Dievo malonės.

13:00 val. dalyvavome katechezėje Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Katechezei vadovavo Ariogalos parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Iš širdies skambėję kunigo žodžiai palietė tiek jauno tiek vyresnio širdį. Jis kalbėjo apie Dievo sukurtąjį pasaulį: „Virš galvos mėlyname danguje plaukia kaimenės baltų debesėlių. Aplinkui žydi geltonos pienės, skraido drugeliai, čiulba paukšteliai, knibžda vabalėliai. Imu stebėtis Tavo fantazija, pasaulio Kūrėjau, Visatos Genijau.

Kiek daug spalvų Tavo paletėje! Kiek daug Tu sumanei rūšių, kiek daug sukūrei formų; baltų sniegynų apgaubti žvilgantys kalnų ledynai, smaragdo ežerai, saulės užlietos lygumos ...

Tavo rankos pasodino ūksmingus miškus, gaudžiančius vėjuje, gėlėtas pievas, mažą edelveisą ant kalno briaunos, dumblį jūros dugne.

Jeigu augalus ir gyvūnus būtume kūrę mes, žmones, turėtume tik standartinius gyvūnus ir suplanuotą augmeniją: vandenyje, sausumoje, ore. Be to, dar keletą specializuotų modelių ir porūšių.

Visų pirma, tai naudingieji gyviai, skirti maisto produktams, žemės ūkio darbams ar šis tas margesnio papuošti akvariumą.

Be to daržovės, vaisiai, statybinė medžiaga. Toliau mūsų fantazija nebūtų siekusi.

Jei dar prisidėtų menininkai, jie viską papuoštų baroko arba modernaus meno stiliumi.

Tačiau Tavoji fantazija, Dieve Kūrėjau, yra neišsenkamo grožio. Ji nuolatos gimdo ką nors naujo, verčia mane stebėtis, pajusti pagarbą ir dėkingumą.

Dėkoju Tau, kad sukūrei pasaulį, turtingą, įvairių formų, besimainantį, tarsi Tavo visagalės rankos, puošdamos Visatą, būtų žaidusios šventą žaidimą.

Prašau Tave, leisk, kad čia dalyvaujančius apimtų didžiulė nuostaba, kai žvelgiame į Tavo kūrybą: į jūros bangų mūšą, į ledynus saulėlydžio šviesoje, į vabalėlį ant mūsų delno, į amebą po mikroskopo stiklu.

Leisk mums nujausti bent dalelę Tavo visagalybės ir didingumo, leisk mums pažinti ir suprasti Tavo begalinę meilę savo kūriniui – žmogui.

Kiekviename kūrinyje, kaip prizmėje, te skleidžiasi Tavo šlovės ir grožio spinduliai begale spalvų ir formų ...

Ir vis dėlto, pilno vaizdo mes dar negalime suvokti. Todėl mums leista džiaugtis spalvomis ir įvairumu. Iš jų mums leista pažinti Tavo meilę, kuri jau dabar mums spindi. Turime vilties, kad peržengę mirties slenkstį, galėsime gyventi Tavo šlovės akivaizdoje.

Nematomas Kūrėjau, ačiū Tau, kad Tavo pasaulis toks gražus“.

Rožinio maldai vadovavo Edita ir Kęstutis Krūveliai , Ariogalos Caritas savanoriai. Visi esantys bažnyčioje jungėsi siela ir širdimi į bendrą maldą. Skambėjo visų pamėgtos giesmės: „Girdžiu iš tolo“, „Jėzau, aš myliu Tave“, „Tu ateini“ ir daugelis kitų.

Po valandą trukusios katechezės išvykome į Jaunimo šventę Šiluvoje. Mūsų autobusas sustojo pakalnėje prie Dubysos, kur jau buvo susirinkusi tikrai nemaža jaunų žmonių minia. Visi tvarkingai išsirikiavę pradėjome jaunimo piligriminį žygį į Šiluvą. Žygio metu rikiuotę prižiūrėjo „Šiluvos jaunieji maltiečiai“, stebinę puikia nuotaika ir nuoširdumu. Pastebėjau, kad visi rikiuotės dalyviai buvo labai geranoriški, šventiškai nusiteikę ir drausmingi. Piligriminio žygio metu visi kartu giedojome labai gražias girdėtas ir dar negirdėtas giesmes. Naujas giesmes išmokti ir giedoti buvo visai nesunku, nes eisenos dalyviams buvo išdalintos dalyvių knygelės su giesmių žodžiais bei visa šventės programa.

Likus nedideliam atstumui iki Šiluvos pasukome į pušyną atsipūsti. Žygio vadovai pasakojo, kad šitame miškelyje bus įrengtos Kryžiaus kelio stotys. Na, o pailsėję, likusį kelią iki Šiluvos ėjome per pasakiško grožio pušyną. Taip tik dar labiau atsigavome – pušyno ramuma, tyras oras bei pavėsis įkvėpė naujų jėgų ir ryžto tęsti kelionę.

17:00 val. pasiekėme Šiluvą. Nors ėjome gan ilgai, tačiau žygis visai neprailgo.

Šiluvoje mūsų laukė maloni staigmena – įvairūs užsiėmimai grupelėse. Grupelių vadovai kvietė visus į pasirinktus užsiėmimus: vieni ėjo žiūrėti įdomaus filmo, kiti skubėjo į viktoriną, dar kiti šventės dalyviai galėjo eiti į šokio užsiėmimą ar floristikos būrelį...

18:30 val. prasidėjo Švč. Sakramento adoracija.

19:00 val. Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro „Svajoklis“ spektaklis „Auksinė žuvelė“. Scenarijaus autorė ir režisierė – A. Damašauskienė. Iš tiesų spektaklis sužavėjo įdomiu siužetu, o labiausiai – įtikinama ir labai nuotaikinga jaunųjų aktorių vaidyba.

Pasibaigus spektakliui visi rinkosi į šv. Mišias, po jų agapė užsitęsusi iki vėlumos ...

Pasidomėjus, ar Raseinių Dekanato Eucharistinis Kongresas patiko šventės dalyviams, sulaukiau daug teigiamų komentarų. Štai 10 klasės mokinė Ugnė susižavėjusi kalbėjo apie tikinčiųjų šventę: „Kelionė į Raseinių dekanato Eucharistinį kongresą Šiluvoje man labai patiko, patyriau daug nuostabių įspūdžių. Piligriminis žygis į Šiluvą buvo labai įdomus, giedojome gražias giesmes, buvome puikios nuotaikos, nusiteikę ilgai, bet smagiai kelionei į Šiluvą. Man iš visos šios kelionės didžiausią įspūdį paliko visų dalyvių vieningumas. Buvo tikrai smagu. Jei galėčiau pakartoti šią ypatingą šventę, su didžiausiu malonumu viską kartočiau nuo pradžių iki galo.

Septintokė Vesta su savo klasiokėmis piligriminiame žygyje dalyvavo pirmą kartą ir pažadėjo, kad tikrai ne paskutinį.

Nuostabius išgyvenimus visiems šventės dalyviams paliko Raseinių Dekanato Eucharistinis kongresas. Ačiū jo organizatoriams.

Marijos Apsireiškimo Šiluvoje jubiliejiniai renginiai nuvilniją per visą Lietuvą jungia ir vienija tikinčiuosius primindami kiekvienam, kad visi esam piligrimai šiame žemiško gyvenimo kelyje.

Ariogalos gimnazijos 10c klasės mokinė Ieva Lapkauskaitė

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija