Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

PASIRENGIMAS ŠILUVOS JUBILIEJUI

Parapijos švenčių ir renginių 2007 m. kalendorius (PDF)

Kalendorių parengė
Jubiliejinė programa

Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Marijos paveikslas
2008 kalendorius
Piligriminė kelionė

Raseinių dekanato Eucharistinis kongresas
2008 m. balandžio 26–27 d.:

Piligiminė kelionė į Šiluvą

REPORTAŽAI

Raseinių dekanato piligriminė kelionė

Liepos 13 d. įvyko Raseinių dekanato piligriminis žygis į Šiluvą. Ankstyvą rytmetį Raseinių r. tikintieji rinkosi prie savo bažnyčių ir rengėsi vykti autobusais. Lijo smarkus lietus, todėl piligrimų kelias buvo sutrumpintas per pusę. Pliaupiant lietui, kalbėdami Rožinį bei giedodami giesmes, piligrimai atėjo į Šiluvą. Procesija nuskubėjo į Apsireiškimo koplyčią pasveikinti Švč. M. Marijos, prieš 400 m. pasirodžiusios piemenėliams, bei dalyvauti Eucharistijoje.

Šv. Mišių metu kunigas akcentavo, kad mes, tikintieji, turime gyventi viltimi ir nešti Dievo siųstą žinią kitiems bei pilni pasitikėjimo ir nuolankumo priimti išbandymus. „Kiekvienas vaikelis, ateinantis į šį pasaulį, yra Dievo siųsta žinia žmonėms, kad viskas bus gerai...“ Apsilankę Švč. M. Marijos koplyčioje ir palikę prie jos kojų savo skaudulius ir bėdas piligrimai išskubėjo į Baziliką, kur vyko Švč. Sakramento adoracija ir katechezė.

Šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius bei kiti dvasininkai. Arkivyskupas pakvietė melstis už Raseinių krašto žmones, taip pat už Pasaulio jaunimo dienas Sidnėjuje, kad jos neštų palaimingų vaisių ir Lietuvos jaunimui, prašyti malonės atostogaujantiems, kad jie nepamirštų ir dvasinių reikalų.

Homilijos metu buvo prisimintas palaimintasis Jurgis Matulaitis, padrąsinti visi nešantys sunkų gyvenimo kryžių. Kitas šventumo pavyzdys tikintiesiems, kaip reikia priimti Dievo valią – Mergelė Marija, kuriai buvo apreikštas planas tapti Išganytojo Motina. Pasveikinęs visus piligrimus ir suteikęs palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius palinkėjo Raseinių dekanato tikintiesiems ir toliau aktyviai rengtis artėjančiam Šiluvos jubiliejui.

Po šv. Mišių šiek tiek pradžiūvę piligrimai buvo pakviesti į agapę Jono Pauliaus II namuose išgerti šiltos arbatos bei paskanauti atsineštais sumuštiniais ir kitais gardumynais. Taip pasotinę savo kūną bei atgaivinę dvasią, linksmi Raseinių krašto žmonės skirstėsi namo.

Raseinių dekanato referentė Jolanta Budzinauskienė

 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2024 05 14
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija